Robert Abela qed iħejji ruħu għad-daqqiet

By
2020-03-31T12:10:41+02:00Tue, 31st Mar '20, 10:00|

Robert Abela jaf sewwa li, malli jinstab tarf tal-epidemija tal-coronavirus, il-qagħda tal-pajjiż ser tkun agħar milli kienet meta feġġet il-marda għall-ewwel darba. U kif dejjem jiġri kull meta l-pajjiż jinħakem minn xi saram, id-dgħjufijiet li ta' spiss kienu jiġu injorati fiż-żminijiet tal-ġid wieħed jibda' jagħti każhom aktar meta jaslu ż-żminijiet tal-għaks. Żminijiet li fihom in-nies [...]

L-isptarijiet: tgħid Joseph Muscat u l-klikka korrotta ser igħadduha lixxa fuq din ukoll?

By
2020-03-30T13:13:30+02:00Mon, 30th Mar '20, 10:41|

Sinċerament kont qed nittama li jkun hemm xi ħadd li jiċħad l-istorja li xxandret il-bieraħ fil-MaltaToday li kixfet li l-gvern ikollu jħallas multa ta' €100 miljun kemm il-darba jiddeċiedi li jħassar il-kuntratt li sar ma' Steward, tkun xi tkun ir-raġuni, saħansitra anki jekk jirriżulta li Steward ikollhom it-tort. Dan il-kuntratt ftit jagħmel sens għaliex, jiġri [...]

Repubblika tinsisti li l-gvern għandu jaġixxi wara li xxandar ir-rapport tan-NAO dwar l-iżvilupp fil-Bajja ta’ San Ġorġ

By
2020-03-27T18:43:22+01:00Fri, 27th Mar '20, 14:49|

Stqarrija minn Repubblika X'inhi r-raġuni li l-Prim Ministru qed iżomm is-skiet, qed jibqa' ċass u m'għamel xejn dwar l-iskandlu dwar l-għoti ta' art pubblika f'Pembroke lil tad-DB Group? Repubblika mhux ser tħalli lil Robert Abela jfarfar mir-responsabbiltà tiegħu għal din il-korruzzjoni maħmuġa. Aħna bi ħsiebna nibqgħu ninsistu li din l-art hi tal-poplu Malti u għandha [...]

Dik ma kienitx intervista, Julia

By
2020-03-26T09:52:25+01:00Wed, 25th Mar '20, 16:37|

Hi u tirribatti s-sejħiet li sarulha biex twarrab, Julia Farrugia stqarret li qatt ma kellha l-intenzjoni li tagħti xi vantaġġ lid-ditta legali Chetcuti Cauchi meta xi xhur ilu kienet tat “intervista” dwar l-iskema tal-passaporti. Dik l-"intervista" segwejniha f'riklam imħejji minn ta' Chetcuti Cauchi u din tħalliet hemm saħansitra anki fiż-żmien meta sid id-ditta Jean-Philippe Chetcuti [...]

“Aħna ta’ ġewwa”

By
2020-03-25T13:20:28+01:00Wed, 25th Mar '20, 12:22|

Il-kummissarju dwar l-istandards fil-ħajja pubblika qara' l-uniku messaġġ li kien intiż mid-ditta legali Chetcuti Cauchi u Julia Farrugia u l-gvern li hi tifforma parti minnu: "aħna ta' ġewwa". Minnhom nnifshom, il-filmati li nkwadraw lil dik li dak iż-żmien kienet segretarju parlamentari fl-uffiċċju tal-prim ministru responsabbli għall-iskema tal-bejgħ tal-passaporti hi u tirreklama s-servizzi ta' ditta legali [...]

X’ser ikun il-kontribut ta’ Steward?

By
2020-03-24T15:55:05+01:00Tue, 24th Mar '20, 11:43|

Fit-8 ġimgħat li ġejjin, il-gvern stqarr li jrid ilesti sptar temporanju li jkun jesa' 84 sodda. Din l-istqarrija tqajjem numru ta' mistoqsijiet li l-gvern kien messu weġibhom qabel sirna nafu dwar dan l-iżvilupp. L-ewwel, liema hu ż-żmien li fiħ il-gvern qed ibassar li Malta ser ikollha l-ogħla numru ta' persuni morda bl-epidemija? Fejn tinsab Malta [...]

Il-produtturi lokali tal-films talbu lill-Ombudsman biex jinvestiga l-“imġieba korrotta” tal-Kummissarju dwar il-Films

By
2020-03-24T11:33:06+01:00Tue, 24th Mar '20, 08:47|

L-Ombudsman intalab mill-produtturi lokali tal-films sabiex jinvestiga lill-Kummissarju dwar il-Films Johann Grech u dan erba' ġimgħat wara li xxandru rapporti fl-istampa li huwa kien ħassar l-ismijiet tal-biċċa 'l kbira tagħhom minn fuq lista uffiċjali ta' produtturi lokali tal-films li l-Kummissjoni soltu tgħaddi lill-produtturi tal-films barranin meta dawn jiġu Malta biex iħaddmu lin-nies. Minkejja l-provi li [...]

Robert Abela jeħtieġ li jħabrek aktar. Ħafna aktar

By
2020-03-23T16:23:54+01:00Mon, 23rd Mar '20, 12:07|

Il-prim ministru jeħtieġ iħabrek aktar. Issa mhux imbagħad. Għal bosta ġranet, il-prim ministru baqa' lura milli jkellem lill-poplu. Mhux biżżejjed li jagħmel trasmissjoni minn fuq ir-radju tal-Partit Laburista. Meta jagħżel li jagħmel xandira permezz tal-mezzi tax-xandir ta' partit politiku, ikun qed jaqsamna f'tribuwijiet differenti meta dan huwa żmien li fih jeħtieġ li ningħaqdu, li nkunu [...]

“Taħseb li ser ikun hemm min joqgħod jittawwallek minn taħt l-għatu tat-tebut?”

By
2020-03-23T11:20:56+01:00Mon, 23rd Mar '20, 08:39|

Dan it-tweet jinkwadra numru żgħir ta' sindki Taljani f'dagħdigħa huma u jippruvaw iġiegħlu lin-nies tintebaħ li jista' jmiss lilha wara li madwar 5,600 ruħ diġà mietu bil-marda tal-coronavirus. Wieħed mis-sindki jilmenta dwar dawk li qed jibgħatu għall-hairdresser tagħhom biex tmur f'darhom sabiex tagħmilhom xagħarhom minħabba l-fatt li l-ħwienet tax-xagħar diġà ilhom magħluqin ħmistax. "Waqqaftu u [...]

Wara biss 24 jum

By
2020-03-21T18:51:38+01:00Sat, 21st Mar '20, 16:01|

Hi waħda ta' tħassib il-qabża li għamlet Marthese Portelli minn xogħol fil-qasam politiku għal kariga mal-għaqda tal-iżviluppaturi. Għamlet bħal dik l-armla li, l-għada tal-funeral ta' żewġha, tibda' tinnamra ma' raġel ieħor. Jew - agħar minn hekk - bħal dik l-armla li, l-għada tal-funeral tar-raġel tagħha, tibda' tinnamra ma' ġar li żewġha ta' spiss kien ikollu [...]

Tifkira tal-vittmi innoċenti tal-mafja

By
2020-03-21T10:37:48+01:00Sat, 21st Mar '20, 09:49|

Illum qed titfakkar Daphne Caruana Galizia flimkien ma' tant mijiet oħra ta' vittmi innoċenti li, tul is-snin, inqatlu minn organizzazzjonijiet mafjużi. Għal dawn l-aħħar ħamsa u għoxrin sena, il-jum tal-21 ta' Marzu ntagħżel mill-organizzazzjoni ta' kontra l-mafja Libera bħala l-jum ta' tifkira għall-vittmi innoċenti tal-mafja. Din is-sena il-laqgħa ta' tifkira kellha ssir f'Palermo iżda din [...]

Negozjant jhedded li jikxef l-“interess personali” ta’ Silvio Schembri fir-reklamar dwar il-blockchain

By
2020-03-21T10:15:29+01:00Sat, 21st Mar '20, 09:36|

Negozjant li ħoloq co-location facility f'San Ġiljan għal dawk li huma magħrufin bħala digital nomads, jiġifieri persuni li jaħdmu elettronikament fl-ibliet 'il bogħod minn darhom, wissa' lill-Ministru Silvio Schembri li huwa lest li jikxef informazzjoni dwar "involviment personali u dwar l-interessi tiegħu" fil-proġett Blockchain kemm il-darba ma jirtirax l-ordni li ħareġ dan l-aħħar biex dawk [...]

F’ċirkostanzi straordinarji bħal dawn, jiżbalja l-gvern jekk jintervjeni fl-ekonomija b’nofs qalb

By
2020-03-19T12:50:02+01:00Thu, 19th Mar '20, 09:39|

Kanzunetta li kiteb Mario Vella - bniedem li jiddeskrivi lilu nnifsu bħala anarkista - tibda b'talba: “Alla lliberani minn dil-pjaga kiefra neoliberali”. Fil-kanzunetta huwa jilmenta dwar il-fehma ta' wħud li s-swieq għandhom il-ħila jsibu tarf ta' kollox, li negozji li jkunu zopop għandhom jitħallew jerfgħu u li l-għeluq tagħhom ikun ta' ġid għall-komunità. Jilmenta wkoll [...]

Il-barranin għal barra, qalilna Silvio

By
2020-03-18T17:31:08+01:00Wed, 18th Mar '20, 02:19|

Meta wieħed jistqarr li t-trumbettier tal-Brigata Laburista Silvio Schembri - li mid-dehra huwa żagħżugħ li f'ħajjtu qatt ma daq l-imrar li taf toffri l-ħajja - jinsab liebes żarbun li qajla jiġieħ, ma jkunx qed jiskopri l-Amerika. Li ma konniex nafu huwa li Silvio Schembri huwa wkoll bigotta u razzist, liema kwalifiki jkomplu jikkonfermaw il-karattru skifuż [...]

Inċensar u tifħir f’attentat biex jitgħattew in-nuqqasijiet?

By
2020-03-15T11:29:56+01:00Sat, 14th Mar '20, 13:32|

Mela issa pinġew is-sitwazzjoni kif xtaqu jpinġuha: jiġifieri li m'hemm ebda qbil bejn il-mexxejja taż-żewġ partiti politiċi fuq il-kwistjoni dwar jekk il-pajjiż għandux jingħalaq jew le biex tiġi kontrollata l-epidemija tal-coronavirus. Taħsbu li f'dan iż-żmien ta' kriżi, battibekki politiċi bħal dawn għandna x'irriduhom? Il-kap tal-oppożizzjoni m'għandu ebda ħtija f'dan kollu. Il-membri tal-oppożizzjoni ilhom żmien twil [...]

Repubblika ssejjaħ għat-tkeċċija ta’ Ian Abdilla

By
2020-03-14T12:57:33+01:00Sat, 14th Mar '20, 09:10|

Il-bieraħ Repubblika sejjħet għat-tnedija ta' investigazzjoni dwar suspetti li l-Assistent Kummissarju tal-Pulizija Ian Abdilla għen biex persuni suspettati jaħarbu mill-ġustizzja. Talbet ukoll għat-tkeċċija immedjata tiegħu. Mix-xhieda li ta Ian Abdilla fil-qorti rriżulta li hu kien ħaġa waħda u kompliċi mal-korruzzjoni, mal-ineffiċjenza u mal-koperazzjoni li sabu l-kriminali mingħand it-tmexxija tal-korp tal-pulizija. Kienx minħabba inkompetenza, negliġenza jew [...]

Il-għala Alex Dalli, id-direttur tal-ħabs, xehed biex igħin lil Alfred u George Degiorgio jakkwistaw il-libertà proviżorja?

By
2020-03-10T14:58:26+01:00Tue, 10th Mar '20, 14:22|

L-Imħallef Edwina Grima il-bieraħ ċaħdet ir-rikors li għamlu Alfred u George Degiorgio biex jingħataw libertà provisorja sakemm tintemm il-kumpilazzjoni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-aħwa Degiorgio kienu ġew arrestati flimkien ma' Vincent Muscat fil-bidu ta' Diċembru 2017, madwar 6 ġimgħat wara l-assassinju tal-ġurnalista fis-16 ta' Ottubru ta' dik is-sena. Ilhom maqfulin minn dakinhar. Fis-sentenza [...]

Il-kuntrattur tal-ħaddiema tat-tindif tal-isptarijiet qed iġiegħlhom isibu lil min jissostitwihom qabel jippermettilhom igawdu mill-vacation leave.

By
2020-03-10T07:05:50+01:00Tue, 10th Mar '20, 06:58|

Il-kuntrattur il-ġdid għat-tindif tal-isptar Mediclean JV, li għadu kemm daħal flok Servizzi Malta biex imexxi mijiet ta' ħaddiema li qed inaddfu l-isptarijiet pubbliċi ta' Malta, qed jirrifjuta li jawtorizza l-għoti ta' vacation leave għall-ħaddiema tiegħu jekk dawn ma jsibux min jidħol flokhom sakemm ikunu neqsin mill post tax-xogħol. Fil-prattika dan ifisser li l-ħaddiema, l-aktar dawk [...]

Negozjant Taljan iniedi petizzjoni biex l-Unjoni Ewropea tintervjeni u tispezzjona s-siti tal-bini f’Malta

By
2020-03-10T07:46:30+01:00Tue, 10th Mar '20, 06:58|

Daniele Baraggioli, negozjant Taljan li jgħix f'Malta, għandu kemm nieda petizzjoni change.org li permezz tagħha qed jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tibgħat rappreżentanti tagħha f'Malta sabiex isiru żjajjar lil bosta siti fejn qed isir tħammil u bini ta' art u sabiex jagħmlu rakkomandazzjonijiet dwar tibdiliet li jeħtieġ li jsiru fil-liġijiet Maltin bil-għan li titħares ħajjet il-familji li [...]

“Min qed jagħti l-kenn lill-qattiela f’Malta?” Tim Sebastian jistaqsi lil Evarist Bartolo

By
2020-03-06T06:35:00+01:00Thu, 5th Mar '20, 18:36|

Sentejn ilu Tim Sebastian kien intervista lil Chris Fearne li matulha kien għamel minn kollox biex jiċħad li l-gvern tiegħu kien mgħarraq fil-korruzzjoni u li kien naqas fid-dmir tiegħu li jara li l-kritiċi tiegħu ma jispiċċawx trietaq permezz ta' xi karrozza-bomba. Minn dakinhar tal-intervista 'l hawn, seħħew ħafna żviluppi. Joseph Muscat m'għadux prim ministru wara [...]

Go to Top