Il-għala Alex Dalli, id-direttur tal-ħabs, xehed biex igħin lil Alfred u George Degiorgio jakkwistaw il-libertà proviżorja?

By
2020-03-10T14:58:26+01:00Tue, 10th Mar '20, 14:22|

L-Imħallef Edwina Grima il-bieraħ ċaħdet ir-rikors li għamlu Alfred u George Degiorgio biex jingħataw libertà provisorja sakemm tintemm il-kumpilazzjoni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-aħwa Degiorgio kienu ġew arrestati flimkien ma' Vincent Muscat fil-bidu ta' Diċembru 2017, madwar 6 ġimgħat wara l-assassinju tal-ġurnalista fis-16 ta' Ottubru ta' dik is-sena. Ilhom maqfulin minn dakinhar. Fis-sentenza [...]

Il-kuntrattur tal-ħaddiema tat-tindif tal-isptarijiet qed iġiegħlhom isibu lil min jissostitwihom qabel jippermettilhom igawdu mill-vacation leave.

By
2020-03-10T07:05:50+01:00Tue, 10th Mar '20, 06:58|

Il-kuntrattur il-ġdid għat-tindif tal-isptar Mediclean JV, li għadu kemm daħal flok Servizzi Malta biex imexxi mijiet ta' ħaddiema li qed inaddfu l-isptarijiet pubbliċi ta' Malta, qed jirrifjuta li jawtorizza l-għoti ta' vacation leave għall-ħaddiema tiegħu jekk dawn ma jsibux min jidħol flokhom sakemm ikunu neqsin mill post tax-xogħol. Fil-prattika dan ifisser li l-ħaddiema, l-aktar dawk [...]

Negozjant Taljan iniedi petizzjoni biex l-Unjoni Ewropea tintervjeni u tispezzjona s-siti tal-bini f’Malta

By
2020-03-10T07:46:30+01:00Tue, 10th Mar '20, 06:58|

Daniele Baraggioli, negozjant Taljan li jgħix f'Malta, għandu kemm nieda petizzjoni change.org li permezz tagħha qed jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tibgħat rappreżentanti tagħha f'Malta sabiex isiru żjajjar lil bosta siti fejn qed isir tħammil u bini ta' art u sabiex jagħmlu rakkomandazzjonijiet dwar tibdiliet li jeħtieġ li jsiru fil-liġijiet Maltin bil-għan li titħares ħajjet il-familji li [...]

Go to Top