Inċensar u tifħir f’attentat biex jitgħattew in-nuqqasijiet?

By
2020-03-15T11:29:56+01:00Sat, 14th Mar '20, 13:32|

Mela issa pinġew is-sitwazzjoni kif xtaqu jpinġuha: jiġifieri li m'hemm ebda qbil bejn il-mexxejja taż-żewġ partiti politiċi fuq il-kwistjoni dwar jekk il-pajjiż għandux jingħalaq jew le biex tiġi kontrollata l-epidemija tal-coronavirus. Taħsbu li f'dan iż-żmien ta' kriżi, battibekki politiċi bħal dawn għandna x'irriduhom? Il-kap tal-oppożizzjoni m'għandu ebda ħtija f'dan kollu. Il-membri tal-oppożizzjoni ilhom żmien twil [...]

Repubblika ssejjaħ għat-tkeċċija ta’ Ian Abdilla

By
2020-03-14T12:57:33+01:00Sat, 14th Mar '20, 09:10|

Il-bieraħ Repubblika sejjħet għat-tnedija ta' investigazzjoni dwar suspetti li l-Assistent Kummissarju tal-Pulizija Ian Abdilla għen biex persuni suspettati jaħarbu mill-ġustizzja. Talbet ukoll għat-tkeċċija immedjata tiegħu. Mix-xhieda li ta Ian Abdilla fil-qorti rriżulta li hu kien ħaġa waħda u kompliċi mal-korruzzjoni, mal-ineffiċjenza u mal-koperazzjoni li sabu l-kriminali mingħand it-tmexxija tal-korp tal-pulizija. Kienx minħabba inkompetenza, negliġenza jew [...]

Go to Top