Għada jmiss lil Owen

By
2020-09-17T12:23:41+02:00Thu, 17th Sep '20, 11:28|

Għada mistenni li jixhed Owen Bonnici quddiem il-bord tal-inkjesta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Jista' jagħti l-każ li ser ikollu jispjega l-għala kuljum kien jiċċensura l-protesti li kienu jsiru fil-Belt Valletta favur il-verità u l-ġustizzja għal Daphne u dan sakemm il-qorti ddikjaratu ħati talli kiser id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u talli żera' l-firda fil-pajjiż. Jew [...]