Il-Providenza

By
2021-01-02T16:45:04+01:00Sat, 2nd Jan '21, 10:47|

Kif tenna l-bieraħ Adrian Delia, għajnejh ileqqu bl-emozzjoni, ftit hemm entitajiet li jistħoqqilhom li jinġabrulhom il-fondi aktar mid-Dar tal-Providenza. Huwa stqarr li “aktar ma tkun iebsa l-isfida, Alla dejjem jipprovdi". Dan bħallikieku ried igħid li kien bis-saħħa ta' intervent divin li kumpannija Tuneżina, li ma jaf biha ħadd, qabbditu biex jagħmel donazzjoni ta' €500,000 f'isimha. [...]