Kienu fil-minoranza t-tobba li rrakkomandaw l-għeluq tal-iskejjel?

By
2021-01-11T16:18:29+01:00Mon, 11th Jan '21, 15:21|

Kulħadd qed jassumi li l-parir li Kenneth Grech ta lil Frank Fabri mill-ministeru tal-edukazzjoni favur il-posponiment tal-ftuħ tal-iskejjel wara l-waqfa tal-Milied kienet imsejsa biss fuq il-fehma professjonali ta' Grech. Dan qed jingħad minħabba żewġ fatti. L-ewwel, li Kenneth Grech biss twarrab mill-anti-covid medical team. It-tobba l-oħrajn ma twarrbux u għadhom hemm. It-tieni, l-gvern m'hu igħid [...]

Skont Robert Abela meta tabib jagħtik parir mediku li ma jdoqqx għal widnejk, għandek twarrbu

By
2021-01-11T14:25:40+01:00Mon, 11th Jan '21, 12:22|

Skont l-għaqda tat-tobba, it-tabib Kenneth Grech għadu kemm tneħħa mill-anti-covid team għaliex lill-gvern tah parir li ma daqqlux għal widnejh. Dan it-tabib kien tal-fehma li l-iskejjel għandhom jibqgħu magħluqin għal xi żmien wara l-vaganzi tal-Milied. Peress li r-rati tal-infezzjonijiet issa telgħu għal erba' darbiet dak li kienu qabel il-festi tal-Milied, il-parir li ta lill-gvern kellu [...]

Go to Top