Ma nafx x’ried igħid biha Mario Galea l-kitba li tella’.

Jinsab kuntent jew m’huwiex? Onorat jew umiljat?