Tajjeb li jkollna ministri żgħażagħ. Dment, iżda, li ma jkunux għadhom liebsin il-ħarqa.

By
2021-04-22T17:36:32+02:00Thu, 22nd Apr '21, 12:55|

Aaron Farrugia talab lil ommu biex ma tkomplix timbarazzah quddiem sħabu. Kien qisu tifel żgħir ikellem lil omm li tkun xebgħet issegwih sal-iskola biex tirramba lil min, skont hi, m'għandux grazzja mal-għażiż dudu tagħha. Dan l-aħħar omm Aaron Farrugia kellha ħafna b'xiex tħabbel rasha hekk kif binha beda' jħajjar lin-nies iħawwlu ż-żriegħ tal-fjuri tar-rebbiegħa daqshekk [...]