Min ikollu l-ħila li jigdeb dwar il-vaċċin, ikollu wkoll il-ħila li jigdeb dwar Egrant

By
2021-04-08T15:09:31+02:00Thu, 8th Apr '21, 14:12|

‘Tinsab iswed fuq l-abjad,’ stqarr il-bieraħ Robert Abela. ‘Iswed fuq l-abjad. Skont ir-riżultat tal-inkjesta, sid Egrant Inc. huwa Brian Tonna.’ L-inkjesta dwar Egrant tgħodd mal-1,500 paġna u l-intervistatur ta' Robert Abela l-bieraħ ma kellux kopja f'idejh. Iżda Mark Laurence Zammit ftakar li r-rapport tal-inkjesta kellu jikkonkludi biss dwar jekk Joseph Muscat huwiex jew le s-sid [...]

Mhux ta’ min imiss il-qiegħ b’ħawsla vojta

By
2021-04-08T12:36:30+02:00Thu, 8th Apr '21, 11:45|

Qed nitħajjar li mmur noqgħod fir-4 distrett. Min igħix f'dak id-distrett żgur li m'huwiex ser ibati l-ġuħ u lanqas m'hu ser imut bil-għatx. Qabel l-aħħar elezzjoni, Konrad Mizzi u Chris Fearne kienu ppikaw bejniethom dwar min minnhom kellu l-akbar ħila li jmarrad lill-konstitwenti biz-zokkor jew bix-xorb. U issa li Konrad Mizzi x'aktarx li m'huwiex ser [...]

Kif gidba bidlet il-kuluri tagħha

By
2021-04-08T14:20:25+02:00Thu, 8th Apr '21, 08:32|

Bħal daż-żmien ħames snin ilu, l-pajjiż kien jinsab f'nofs maltempata politika minħabba l-kxif tal-iskandlu tal-Panama Papers. Tliet kumpanniji: waħda minnhom li s-sid tagħha huwa Keith Schembri, l-oħra li sidha huwa Konrad Mizzi u t-tielet - Egrant - li ma nafux sidha min hu. Joseph Muscat kien qabeż għal Keith Schembri u stqarr li din kienet [...]

Go to Top