Il-mostru li tela’ fuq il-palk u li bela’ lil dawk kollha li jfittxu s-sewwa

By
2021-05-31T17:14:24+02:00Mon, 31st May '21, 09:46|

Dan li ġej huwa estratt minn diskors li kien għamel fil-Parlament Alfred Sant fl-aħħar jiem tiegħu bħala Mexxej tal-Partit Laburista. Dan id-diskors kien għamlu fit-12 ta' Mejju 2008. Alfred Sant kien għadu kemm tilef it-tielet elezzjoni ġenerali in fila wara dawk tal-1998 u tal-2003 u fi ftit ġimgħat kien ser jieħodlu postu ħaddieħor. Fis-6 ta' [...]

Ma tridx wisq għerf biex tintebaħ min qed igawdi mid-dewmien f’kawżi li għandhom bixra politika

By
2021-05-29T09:58:22+02:00Fri, 28th May '21, 10:49|

Bosta huma dawk li jiftakru li fl-2010, jiġifieri 11 il-sena ilu, ġgajta ta' ħallelin kienet għamlet attentat biex tisraq mill-kwartier tal-HSBC f'Ħal Qormi. Dakinhar kienu ġew sparati 60 tir. Ma kienitx ġrajja li wieħed jinsieha kif ġieb u leħaq. Matul dik is-sena stess, Ċensu Muscat il-Koħħu u Darren Debono it-Tôpo (mhux Darren Debono l-coach tal-futbol, [...]

Dak li jagħżel li jibqa’ sieket, għandi kull dritt nixlieh li għandu l-faħam miblul

By
2021-05-27T07:37:30+02:00Wed, 26th May '21, 17:13|

Il-Kumitat tal-Parlament dwar il-Kontijiet Pubbliċi (PAC) jista' jitqies bħala għodda li biha jkunu jistgħu jiġu miġġielda kemm il-korruzzjoni kif ukoll in-nuqqasijiet amministrattivi. Iżda, b'xorti ħażina, r-realtà xejn ma tirrifletti dak li kien ħadem għalih Lawrence Gonzi meta, kmieni fis-snin disgħin, kien ħoloq il-PAC. Il-laqgħat tal-PAC jixbħu mhux ftit fil-monotonija s-seduti tal-Parlament f'sessjoni plenarja. Il-ħin disponibbli [...]

Dawn x’razza ta’ nies tal-mistħija huma?

By
2021-05-26T13:42:42+02:00Wed, 26th May '21, 11:57|

Dan m'hu ħadd ħlief l-ewroparlamentari Alex Agius Saliba li, biex inkun ġeneruż miegħu, qed nassumi li fixkel kumitat b'ieħor fil-bini tal-Parlament Ewropew u qara' diskors b'ieħor. Dan il-bniedem jidher li ma jażżardax jitħaddet bl-Ingliż jekk ma jkollux diskors quddiemu miktub fuq karta għaliex ara x'jiġrilu meta jsib ruħu f'sitwazzjoni li fiha jkollu bilfors jitħaddet mingħajr [...]

Jekk Clyde Caruana jridna nemmnuh li dak li stqarr għandu mis-sewwa, għandu minnufih ixandar id-dokumenti

By
2021-05-19T20:20:25+02:00Wed, 19th May '21, 17:00|

Agħtu daqqa t'għajn lejn dak li Clyde Caruana kiteb fil-Facebook li hi verżjoni xi ftit aktar dettaljata tal-istqarrija li ħareġ il-Ministeru tal-Finanzi aktar kmieni llum dwar il-kwistjoni tat-taxxa maħfura taċ-Ċaqnu. L-istqarrija ta' Clyde Caruana turi li huwa jaf li ser ikollu biċċa xogħol iebsa biex jikkonvinċi lin-nies li jħallsu t-taxxa fil-ħin u fil-pront ġaladarba li [...]

Minkejja ħafna ċaħdiet mill-gvern, dwar ħlas ta’ taxxa ċ-Ċaqnu spiċċa minn fuq

By
2021-05-19T19:57:43+02:00Wed, 19th May '21, 16:33|

Agħtu daqqa t'għajn lejn id-dettalji. Dalgħodu tat-Times of Malta rrappurtaw li Charles Polidano ċ-Caqnu nħafritlu parti kbira mill-ammont ta' €40 miljun li ilu dovut sa mis-snin disgħin. Dawn kitbu li kien ħallas depożitu u ffirma kuntratt li permezz tiegħu ftiehem li jħallas il-bilanċ fuq medda ta' żmien. Iżda parti minn dan l-ammont ser jitħallas bis-saħħa [...]

Jinqalgħu ħafna għat-teatrini

By
2021-05-18T11:31:10+02:00Tue, 18th May '21, 09:04|

Hekk kif iddaħħlet mill-ġdid fil-kabinett tal-ministri ftit xhur wara li kienet warrbet minħabba ż-żwieġ tossiku li kellha ma' dak li kien id-Deputat Kummissarju tal-Pulizija, l-iskreditat Silvio Valletta, Justyne Caruana reġgħet sabet ruħħa fl-aħbarijiet. Ftit jiem wara li reġgħet inħatret, il-prim ministru taha ordni biex tħassar kuntratt li kienet tat lil Daniel Bogdanovic, eks player tal-futbol [...]

Meta tiġi darek mal-ħajt, waħħal f’Jason

By
2021-05-17T16:54:07+02:00Mon, 17th May '21, 08:04|

Bil-wiċċ tost kollu, l-bieraħ Carmelo Abela sejjaħ għar-riżenja ta' Jason Azzopardi. Fl-2010 meta kien seħħ l-attentat tas-serqa mill-HSBC, Jason Azzopardi ma kienx impjegat tal-bank. Ma kellux aċċess għat-tagħmir li jistampa l-access cards li ntużaw fis-serqa. Ma kienx intalab jixhed fl-investigazzjoni u mbagħad lill-istampa qalilha li ma jiftakarx li kien xehed. Ma kienx Jason Azzopardi li [...]

Għad jisgħobbieħ li għamel dan il-pass

By
2021-05-11T13:27:57+02:00Tue, 11th May '21, 10:51|

Fil-Facebook Christian Grima lmenta li dawk li qed jagħmlu kampanja favur il-Verità u l-Ġustizzja ma wrewx solidarjetà miegħu wara li Joseph Muscat qal li kien ser jiftaħlu libell fil-qorti talli lil Michelle Muscat qalilha li “(Lil Daphne) splodiha żewġek.” Qrajt ukoll dak li kiteb Chris Peregin ta' Lovin Malta. Dan wera' t-tħassib tiegħu dwar x'seta' [...]

Jekk Carmelo Abela jridna nemmnuh li ma’ kellu xejn x’jaqsam ma’ attentat ta’ serqa minn bank, kien messu ħareġ bi skuża kredibbli.

By
2021-05-10T12:37:37+02:00Mon, 10th May '21, 11:17|

Il-ġurnalisti tat-Times of Malta Ivan Martin u Jacob Borg, lil Carmelo Abela staqsewh dwar x'kien stqarr lill-Pulizija meta dawn kienu bgħatu għalih u nterrogawh wara li fl-2010 kien seħħ l-attentat ta' serqa mill-bank tal-HSBC Bank. Dak iż-żmien huwa kien jaħdem hemm u, għalkemm dan huwa ma kkonfermaħx, il-ġurnalisti ssuġġerewlu li huwa kellu aċċess għall-makna li [...]

Il-baqar sagri

By
2021-05-05T12:02:50+02:00Wed, 5th May '21, 10:40|

Tal-One TV għamlu xalata sħiħa meta jien ikkummentajt dwar l-istqarrija li għamel Bernard Grech fis-sens li hu m'għandu ebda problema b'Adrian Delia. X'aktarx li ser jagħmlu xalata oħra b'dan li ġej. Matul il-kampanja li għamel Adrian Delia biex jibqa' kap tal-partit, il-manigold tiegħu Vincent Borg, magħruf bħala Ċensu l-Iswed, kien kiteb fil-Facebook f'lingwa li hu [...]

Bħaħan kuntenti

By
2021-05-04T11:13:29+02:00Tue, 4th May '21, 07:39|

Ejjew ngħarblu l-kwistjoni mill-perspettiva tagħha. Robert Abela rrikonoxxa li l-għoti tal-kuntratt dwar proġett tal-estensjoni f'San Vinċenz de Paule li sewa' mal-€275 miljun kiser il-liġijiet proċedurali. Huwa pprova jnaqqas is-sinjifikat ta' dan il-ksur sfaċċat tal-liġijiet iżda, anki f'dak li rrikonoxxa, huwa ttanta li jiġġustifikah hu u jistqarr li issa l-pajjiż għandu residenza għall-anzjani akbar u li [...]

Il-miżbla żibel ta’ moħħhom

By
2021-05-03T19:00:52+02:00Mon, 3rd May '21, 08:39|

Philip Sciberras, eks Imħallef, eks deputat parlamentari Laburista, eks medjatur fil-gwerra li kienet skattat bejn Alfred Sant u Dom Mintoff, eks bażużlu ta' Alfred Sant, bniedem li jgawdi sensiela ta' pensjonijiet, bniedem li f'idejh kellu monopolju ta' informazzjoni sensittiva f'inkjesti kummissjonati mill-gvern u bniedem li ma xebgħax jirrimetti l-ħdura li għandu għal dak kollu li [...]

Go to Top