Jekk Clyde Caruana jridna nemmnuh li dak li stqarr għandu mis-sewwa, għandu minnufih ixandar id-dokumenti

By
2021-05-19T20:20:25+02:00Wed, 19th May '21, 17:00|

Agħtu daqqa t'għajn lejn dak li Clyde Caruana kiteb fil-Facebook li hi verżjoni xi ftit aktar dettaljata tal-istqarrija li ħareġ il-Ministeru tal-Finanzi aktar kmieni llum dwar il-kwistjoni tat-taxxa maħfura taċ-Ċaqnu. L-istqarrija ta' Clyde Caruana turi li huwa jaf li ser ikollu biċċa xogħol iebsa biex jikkonvinċi lin-nies li jħallsu t-taxxa fil-ħin u fil-pront ġaladarba li [...]

Minkejja ħafna ċaħdiet mill-gvern, dwar ħlas ta’ taxxa ċ-Ċaqnu spiċċa minn fuq

By
2021-05-19T19:57:43+02:00Wed, 19th May '21, 16:33|

Agħtu daqqa t'għajn lejn id-dettalji. Dalgħodu tat-Times of Malta rrappurtaw li Charles Polidano ċ-Caqnu nħafritlu parti kbira mill-ammont ta' €40 miljun li ilu dovut sa mis-snin disgħin. Dawn kitbu li kien ħallas depożitu u ffirma kuntratt li permezz tiegħu ftiehem li jħallas il-bilanċ fuq medda ta' żmien. Iżda parti minn dan l-ammont ser jitħallas bis-saħħa [...]

Go to Top