Biżżejjed li tissieħeb mal-forzi tal-ħażen

By
2021-06-17T13:11:06+02:00Thu, 17th Jun '21, 10:05|

Li kieku pajjiżna huwa wieħed demokratiku tassew, dak li qed iseħħ fil-Kumitat tal-Parlament dwar il-Kontijiet Pubbliċi kien jiġi kunsidrat bħala oltraġġ. Giannella Demarco hi l-avukata ta' Paul Apap Bologna: tqabbdet minnu u titkellem f'ismu. Hawn m'huwiex jiġi mgħoddi ġuri. Huwa biss xhud li m'għandu ebda ħtieġa ta' difiża jew ta' rappreżentanza. Iżda minkejja dan, għażel [...]