Agħtu daqqa t’għajn lejn din il-konversazzjoni fil-Facebook. B’tribaliżmu bħal dan lil tal-FATF inkunu qed nikkonfermawlhom li b’ebda mod m’għandna l-ħila li nsewwu dak li hu ħażin għaliex taħt il-Labour ma jistax jonqos li kollox jimxi ħarir.