Rapporti fl-istampa Svediża: Yorgen Fenech ‘persuna mixlija b’tixħim, huwa sid ta’ sit elettroniku tal-imħatri fl-Isvezja’

By
2019-02-17T08:13:12+01:00Thu, 14th Feb '19, 14:07|

Photo: Reuters/Darrin Zammit Lupi Il-ġurnal Svediż Dagens Nyheter żvela li Yorgen Fenech, persuna li jinsab fiċ-ċentru tal-iskandlu tal-ħasil tal-flus dwar 17 Black, huwa sid kumpannija tal-imħatri li topera fis-suq Svediż. Il-kumpannija, li jisimha L&L Europe Limited u li hi reġistrata f'Malta, kienet ingħatat liċenzja mill-Isvezja biex tmexxi l-imħatri fuq 14 il-website.   Skont ir-Reġistru [...]

Ministeru ieħor u skandlu ieħor dwar korruzzjoni

By
2019-02-17T08:11:53+01:00Wed, 13th Feb '19, 10:58|

Bħallikieku xtaqu jfakkruna li l-korruzzjoni kienet hemm ukoll qabel l-2013, Ivan Camilleri kiteb rapport fit-Times of Malta dwar dak li kien is-Sindku tar-Rabat li, skont recordings li għandha f'idejha l-Pulizija, kien ixxaħħam b'rabta ma' kuntratt tat-tindif, kien ħassar il-kuntratt u pprova - bla ma rnexxielu - jakkwista żjieda fit-tixħim. Dan l-inċident allegatament seħħ fl-2006. Dak [...]

Il-parti d-dejqa tal-feles

By
2019-02-17T08:10:56+01:00Wed, 13th Feb '19, 10:28|

Il-gvern se jagħmel minn kollox biex l-iskandlu tal-korruzzjoni dwar it-tonn jinżamm strettament fuq livell amministrattiv. Il-phone records li xxandru l-bieraħ mill-istampa Spanjola jittrattaw dwar impjegata fis-servizz ċivili u, minn dak li sirna nafu s'issa, xxaħħmet biex tgawdi hi u ma xxaħħmitx ukoll għan-nom ta' ħaddieħor. Iżda hawn jeżistu l-kumplikazzjonijiet. Fl-2010, Andreina Fenech Farrugia kienet diġà [...]

Dnub li Joseph Muscat m’huwiex ħuta

By
2019-02-13T11:05:49+01:00Tue, 12th Feb '19, 15:03|

Dalgħodu fl-9.45, Malta Today xandret is-sejħa ta' Charlon Gouder biex titkeċċa d-Direttriċi Ġenerali tas-Sajd minħabba l-istejjer li feġġew fl-istampa Spanjola dwar it-tixħim li seħħ fl-industrija li hu stess ifekren fiha. Din is-sejħa saret eżatt fl-istess ħin li Ivan Martin tat-Times of Malta xandar tweet li fiha rrifera għall-għejjun mill-gvern li qalulu li din fil-fatt kienet [...]

Tajjeb. Jiġifieri issa se nibdew inkeċċu n-nies għax isiru l-allegazzjonijiet?

By
2019-02-13T11:04:06+01:00Tue, 12th Feb '19, 10:33|

F'ħin rekord, il-gvern ma qgħadx jaħsibha biex jiċċaqlaq dwar l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni li feġġew dalgħodu. Storja mxandra dalgħodu fil-5 f'ġurnal Spanjol tgħid li Andreina Fenech Farrugia, li sal-lum kienet għadha Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tas-Sajd, kienet ixxaħħmet qabel ippermettiet is-sajd illegali. Din ippermettiet kumpannija li tinnegozja fit-tonn (dik li nafu biha s'issa) li ssemmen tonn aktar mill-kwota [...]

Il-Pulizija Spanjola tinterċetta konversazzjonijiet telefoniċi tal-Direttur tas-Sajd Maltija li fihom instemgħet titlob ħlas bħala tixħim – sit Spanjol tal-aħbarijiet

By
2019-02-13T11:03:09+01:00Tue, 12th Feb '19, 09:40|

Illum is-sit elettroniku Spanjol El Confidencial xandar rapport dwar l-interċettazzjoni min naħa tal-Benemerita (il-pulizija ċivili Spanjola) ta' konversazzjonijiet telefoniċi li “bis-saħħa tagħhom inkxfu r-rabtiet li hemm bejn il-Kap tad-Dipartiment tas-Sajd f'Malta u organizzazzjoni kriminali li hi mdaħħla fis-sajd u l-bejgħ illegali tat-tonn”. Ir-rapport huwa msejjes fuq konversazzjoni telefonika li seħħet fl-20 ta' Ġunju 2018 bejn [...]

Jinsa’ dak li jaqbillu jinsa’

By
2019-02-12T15:08:40+01:00Mon, 11th Feb '19, 10:03|

Raphael Vassallo kiteb b'kemm jesa' patafjun fil-MaltaToday tal-bieraħ biex igħidilna li kien bi ħsiebu jwieġeb raġuni b'raġuni għal kull waħda mit-13 il-raġuni tiegħi il-għala nsostni li l-kelma ħielsa f'Malta tinsab mhedda. Sa fejn stajt nara, qata' qalbu u wasal sa raġuni numru 4 biss. Ma jimpurtax. Tagħsar kemm tagħsar l-argumenti tiegħu, tasal dejjem għall-istess konklużjoni [...]

Repubblika talbet lill-KE taġixxi fuq il-falliment ta’ Malta li tinfurza l-liġi kontra l-ħasil tal-flus fil-konfront ta’ politiċi korrotti

By
2019-02-11T09:32:13+01:00Sun, 10th Feb '19, 11:36|

Repubblika kitbet formalment lill-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel ilment dwar ksur tal-liġi Ewropea mill-awtoritajiet Maltin meta qed jonqsu li jinfurzaw il-liġi dwar il-ħasil ta’ flus fil-konfront ta’ persuni fil-poter. Repubblika għamlet l-ilment fuq din il-bażi legali: Ksur tal-provvedimenti tad-Direttiva 2005/60/EC (it-tielet direttiva kontra l-ħasil tal-flus) u Tad-Direttiva li ħaditilha postha 2015/849 (ir-raba’ direttiva kontra l-ħasil tal-flus), [...]

Kliem mitkellem mill-warrani ta’ Raphael

By
2019-02-08T15:55:05+01:00Thu, 7th Feb '19, 14:04|

Din il-ġimgħa Raphael Vassallo kiteb artiklu taħt it-titlu li ġej: “Il-libertà tal-kelma tfisser ukoll il-liberta' li titkellem mill-warrani”. Għal dak li kiteb, ma setax għażel titlu aħjar. Dan irid jipperswadina li għal-liberta' tal-kelma f'Malta kollox ward u żahar u li min jilmenta li mhux kollox ward u żahar ikun qed jitkellem mill-warrani. Tgħid mhux hekk. [...]

Il-ħtija tixgħel f’wiċċu

By
2019-02-07T17:50:20+01:00Thu, 7th Feb '19, 02:51|

Il-bieraħ filgħaxija d-Dipartiment tal-Informazzjoni ħareġ stqarrija li, fl-annali tal-istorja tiegħu, tista' titqies bħala waħda li tixbah sew lil dawk li kienu jinħarġu mill-gvernijiet ta' wara l-Purtiera tal-Ħadid. Konrad Mizzi sab mezz biex jurina dwar kemm hu kapaċi għall-gabirjoli, dwar kemm hu kapaċi għall-gideb u dwar kemm hu kapaċi jemmen il-gideb tiegħu stess. Bħal donnu jippretendi u [...]

Ma jafx jistħi

By
2019-02-07T17:47:35+01:00Wed, 6th Feb '19, 08:16|

Qabel tkompli taqra', segwi dawn l-49 sekonda ta' velenu li jqallagħlek l-istonku. https://www.facebook.com/robertabelaPL/videos/302895860420894/ Eżempju klassiku ta' tribaliżmu. Membru Parlamentari Laburista, li ma jifformax parti mill-gvern, jagħmel għażla strateġika u makakka billi lill-partitarji Laburisti jgħidilhom li tal-Labour għandhom "jibżgħu għan-nies tagħhom": messaġġ li, f'pajjiż mifni kif inhu bil-klijenteliżmu, ma jiskanta lil ħadd. Naf li, issa li [...]

Jean Claude Micallef kemm jiflaħ ikun ċuċ?

By
2019-02-06T08:22:10+01:00Tue, 5th Feb '19, 14:22|

Dalgħodu ktibt dwar il-kritika ammirevoli lir-razzisti li għamlet bint il-vittma Malti tal-attakk terroristiku talli dawn waħħlu f'kull min hu mis-Somalja għall-qtil ta' missierha li kien għadu kemm twettaq minn Somalu. Min jirraġuna b'dan il-mod jien sejjaħtlu ċuċ. U Jean Claude Micallef dlonk tfaċċa fix-xena. Dan il-post ittella' fl-istess ħin li jien ktibt il-blogpost tiegħi dalgħodu. [...]

Allura Franco Debono għandu liberta’ aktar milli kellha Daphne Caruana Galizia?

By
2019-02-05T13:57:45+01:00Tue, 5th Feb '19, 12:13|

Joseph Muscat ġie mitlub jikkummenta dwar dak li kiteb Franco Debono fejn ġie mixli li huwa sid l-Egrant jew qrib is-sid ta' din il-kumpannija u li hu l-aktar prim ministru korrott fl-istorja ta' Malta. Joseph Muscat superfiċjalment wieġeb li dak li ntqal dwaru kien “libertà tal-kelma”. Tweġiba bħal din tħalli bla kliem lil min ikun [...]

Emoraġija

By
2019-02-05T13:55:53+01:00Sun, 3rd Feb '19, 09:47|

Il-Partit Nazzjonalista jinsab eżatt fejn iriduh tal-Labour: tant jinsab lura li għadu stordut. Mir-riżultat tas-sondaġġi li xandar illum il-ġurnal MaltaToday, jirriżulta li għal kull persuna li bi ħsiebha tivvota PN, hemm tnejn li ser jivvotaw Labour. U n-numru ta' dawk li mhux bi ħsiebhom jivvutaw - jiġifieri 13% - baqa' stabbli. Dawk li m'humiex ċerti [...]

Repubblika trid sehem fid-diskussjonijiet dwar riformi Kostituzzjonali

By
2019-02-03T08:40:41+01:00Sun, 3rd Feb '19, 08:40|

Repubblika bagħtet din l-ittra lill-President: L-1 ta’ Frar, 2019 Il-President ta’ MaltaIl-PalazzIl-Belt Valletta Sinjura President, Dwar: Riforma Kostituzzjonali Repubblika hi organizzazzjoni mhux governattiva mwaqqfa biex tippromwovi d-drittijiet ċivili, il-ħajja demokratika, is-saltna tad-dritt, il-kelma ħielsa, il-libertajiet personali, l-inklużjoni soċjali, il-konservazzjoni tal-ambjent, is-sostenibbilta’ ekonomika u l-ugwaljanza tal-aċċess. Dan tagħmlu billi tieħu sehem attiv fid-djalogu nazzjonali u b’inizjattivi [...]

Fejnhom issa dawk li kienu xebgħu iwerżqu li “Franco għandu raġun”?

By
2019-02-01T12:45:28+01:00Fri, 1st Feb '19, 09:39|

Franco Debono kien u baqa' persunaġġ kontroversjali. Iżda barra li huwa kontroversjali, huwa wkoll il-Kummissarju tal-Liġijiet li fl-2013 meta nħatar fil-kariga Owen Bonnici kien sejjaħlu, bħala “l-persuna responsabbli għat-tneħħija ta' liġijiet kunfliġġenti li tqiesu mill-Qorti Kostituzzjonali bħala liġijiet li jiksru l-Kostituzzjoni u d-drittijiet fundamentali" u bħala l-persuna “li ser imexxi r-riforma Kostituzzjonali”. Skond Owen Bonnici, [...]

Lil Joseph Muscat, Maria Efimova tgħidlu: “Dak li xhedt nikkonfermah”

By
2019-02-01T12:43:41+01:00Thu, 31st Jan '19, 16:25|

Maria Efimova, ix-xhud li kienet xehdet fl-inkjesta Egrant liema nkjesta l-Prim Ministru qed igħid li eżoneratu mill-akkużi ta' tixħim u ta' ħasil ta' flus, illum wieġbet ftit wara li Joseph Muscat għamel stqarrija fil-qorti. Well, don't want to sound heroic, but I will stand by what I've witnessed even if all the others withdraw. https://t.co/ZZa4I3IiDD— [...]

Id-dmugħ u t-tbissim ma jbiddlu xejn

By
2019-01-31T15:45:45+01:00Thu, 31st Jan '19, 13:25|

Illum Joseph Muscat għadda ġuri lill-ġurnaliżmu. U sabu ħati. L-ewwel għandkom issiru tafu d-dettalji ta' dak li seħħ dalgħodu fil-qorti.  Aqraw ir-rapport imxandar fil-ġurnali. Joseph Muscat kien qed jixhed fil-kawża li huwa kien għamel lil Daphne Caruana Galizia li fiha xlieha li mmalafamatu meta xandret storja fis-sens li martu - u allura hu wkoll - [...]

Il-veru jum il-ħelsien għad jisbaħ.

By
2019-01-31T15:44:53+01:00Tue, 29th Jan '19, 17:29|

Jekk int mingħalik li l-ġustizzja ssir għax tkun tlabtha, għadek ma fhimt xejn. Jekk xejn, Simon Busuttil qed jeżawrixxi l-possibilitajiet kollha li għandu għad-dispożizzjoni tiegħu biex jara li jiġi applikat il-prinċipju li l-ġustizzja qiegħda hemm għal kulħadd u li meta s-setgħan jinqabad jikser il-liġijiet, m'għandux igħaddiha lixxa u għandu jiffaċċja l-konsegwenzi li jkollu jiffaċċja ħaddieħor. [...]

Il-ħtieġa għal inkjesta indipendenti qed issir aktar urġenti

By
2019-01-29T17:38:20+01:00Tue, 29th Jan '19, 09:33|

Eks-kuntistabbli tal-Pulizja li fl-2016 kien xhud tal-prosekuzzjoni fil-ġuri ta' David Gatt li kien mixli bis-serqa li kienet saret fl-2011 mill-HSBC Bank, il-bieraħ intbgħat fl-Isptar Monte Carmeli. Nhar is-Sibt li għadda kiteb fil-Facebook u xela' lil David Gatt u lil dak li kien sieħbu fl-istess ditta legali Chris Cardona li kienu l-imħuħ wara l-assassinju ta' Daphne [...]