Brian Tonna u Karl Cini ma jridux il-passapport tagħhom onlajn. Mela jaqbel ma jżurux dan is-sit.

By
2018-09-25T09:14:08+02:00Thu, 20th Sep '18, 12:08|

Brian Tonna u Karl Cini jeżiġu l-privatezza. Din hija ħaġa li jippretenduha l-ħallelin. Jittantaw li jużaw il-liġijiet biex jħarsu lilhom infushom mill-iskrutinju pubbliku. Lill-awtoritajiet talbuhom iġiegħlu lil Peter Caruana Galizia jħassar ritratti tal-passporti tagħhom mill-blog ta' martu. Huwa rrifjuta li jagħmel dan u tahom raġunijiet legali, fosthom dik li hu m'huwiex sid il-blog ta' Daphne [...]

Tobsru għaliex ninsistu li ssir il-ġustizzja?

By
2018-09-22T09:40:16+02:00Thu, 20th Sep '18, 11:23|

Il-Qorti tal-Appell, magħmula minn tilet imħallfin, iddifferiet għad-29 ta' Ottubru għas-sentenza l-kawża dwar jekk l-Imħallef Antonio Mizzi għandux jirrikuża ruħħu milli jisma' appell li għamlu Joseph Muscat u l-klikka tal-Panama minn ordni li kienet saret biex huma jiġu investigati.  Meta l-bieraħ l-imħallfin ddifferew il-kawża, kienu jafu li se jkunu qed igħażqu fl-ilma meta jiġu biex [...]

Il-gideb ta’ Owen

By
2018-09-22T09:39:22+02:00Thu, 20th Sep '18, 10:05|

Aqraw hawn dak li stqarr Owen Bonnici hu u jfittex l-iskużi biex jieħu passi kontra r-reat kriminali li jikkommetti min jipprotesta pubblikament. Ħadd m'għandu xi intenzjoni li l-mafkar tal-Assedju l-Kbir "jagħmlu tiegħu". L-użu ta' kliem tqil ma jimpressjona lil ħadd. Il-mafkar tal-Assedju l-Kbir f'postu baqa' - ħadd ma ħadu d-dar miegħu. Wara l-massakru tal-Bataclan li [...]

Go to Top