GUEST POST: m’hemmx dubju li l-istorja mhux biss hi ta’ interess pubbliku – hi wkoll ta’ interess għall-membri tal-PN

By
2018-11-04T12:26:07+01:00Wed, 31st Oct '18, 18:15|

Mhux bi ħsiebni li hawn noqgħod nirriproduċi l-istqarrijiet li ma jitwemmnux li qed nirċievi online jew fil-mailbox privata tiegħi. Lanqas m'hu bi ħsiebni noqgħod insemmi l-fatt li issa qed nifhem sew minn fejn kienu ġejjin il-ħrejjef tal-"blogging tal-mibgħeda" u "awgurji li tfal jimirdu bil-kanċer" ta'  Daphne Caruana Galizia. Apparentement għal dawn jien magħmul mill-istess pezza [...]

Kwistjoni ta’ interess pubbliku

By
2018-11-04T12:25:05+01:00Wed, 31st Oct '18, 13:48|

Ma skantawni xejn ir-reazzjonijiet li kien hemm għall-istorja li xandart dalgħodu dwar it-talba li għamlet Nickie Vella de Fremeaux biex tinfired legalment minn ma' żewġha Adrian Delia. Dawn ir-reazzjonijiet stennejthom u ma kienet esperjenza pjaċevoli xejn. Hemm min ġenwinament ma qabilx mad-deċiżjoni li ħadt u r-raġunijiet li nġiebu wieħed jista' jifhimhom. Din id-deċiżjoni kif se [...]

Min igħatti xtur il-korrotti huwa korrott

By
2018-11-04T12:24:02+01:00Wed, 31st Oct '18, 13:11|

Hemm żewġ stejjer importanti fil-ħarġa tal-lum tat-Times of Malta li jeħtieġ li jingħataw ċerta attenzjoni. F'paġna 4 tal-edizzjoni stampata tal-ġurnal, hemm ir-rapport ta' Ivan Camilleri dwar il-kritika li qala' l-Ministru Evarist Bartolo mingħand il-Maġistrat Ian Farrugia talli dan naqas li jaġixxi meta kellu f'idejħ informazzjoni dwar korruzzjoni ta' impjegat fil-ministeru tiegħu. Din l-istorja tittratta dwar [...]

Nickie Vella de Fremeaux titlob li tinfired legalment minn ma’ Adrian Delia

By
2018-10-31T12:33:27+01:00Wed, 31st Oct '18, 01:30|

Din il-website tinsab infurmata li Nickie Vella de Fremeaux, mart il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia, talbet lil żewġha biex tinfired legalment minnu. Din it-talba saret il-ġimgħa li għaddiet f'ittra formali li ntbagħtet lil Adrian Delia fl-uffiċċju tiegħu fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista f'Tal-Pietà. L-ittra hija iffirmata mill-avukat ta' Nickie Vella de Fremeaux. Issa ilha għaddejja għal xi żmien [...]

Int vittma tal-korruzzjoni?

By
2018-10-31T12:28:31+01:00Mon, 29th Oct '18, 14:56|

Tad-daħk u fl-istess ħin tal-biki. Dalgħodu l-Qorti Kostituzzjonali lil Simon Busuttil qaltlu li l-Avukat Ġenerali ma kellux raġun meta stqarr li s-salvagwardji li hemm fil-liġi li jiggarantixxu l-ġustizzja fil-proċessi legali, ma japplikawx għall-appell li għamlu l-Klikka tal-Panama minn deċiżjoni li kienet ħadet l-ewwel qorti li permezz tagħha kienet ġiet ordnata l-investigazzjoni tagħhom. Madankollu l-Qorti Kostituzzjonali [...]

X’għandu u x’m’għandux jixxandar

By
2018-10-29T16:35:03+01:00Mon, 29th Oct '18, 12:14|

F'dawn l-aħħar ġranet kelli għalxiex nirrifletti xi ftit dwar is-solidarjetà professjonali ta' bejn il-ġurnalisti, jew inkella dwar in-nuqqas tagħha. Ma kontx qed nirrifletti dwar is-solidarjetà li tista' ssir miegħi. F'dan ix-xogħol jien għadni pjuttost ġdid u, kif jista' jikkonferma kull professjonist li jaħdem f'xi professjoni, jkunu jridu jgħaddu snin twal ta' xogħol iebes impenjattiv biex [...]

Il-kuraġġ li kellha kien ta eżempju għal ġurnalisti oħra

By
2018-10-29T13:27:07+01:00Mon, 29th Oct '18, 11:24|

Dan li ġej huwa meħud minn artiklu miktub minn Frank Vogl, wieħed mill-fundaturi ta' Transparency International u awtur ta' Waging War on Corruption: "Waqt konferenza li saret dan l-aħħar f'Kopenħagen dwar il-korruzzjoni madwar id-dinja, Matthew Caruana Galizia tkellem dwar il-qtil ta' ommu. L-artiklu tagħha kienu qegħdin jitfgħu dawl fuq il-korruzzjoni sistematika li teżisti fi ħdan [...]

MFSA twieġeb: tar-reception qed iwieġbu t-telefonati

By
2018-10-29T13:26:10+01:00Fri, 26th Oct '18, 13:44|

Tad-Dipartiment tal-Komunikazzjonijiet tal-MFSA, wara li ntebħu bl-istorja dwar il-fatt li proprju din il-ġimgħa għażlu li jagħlqu l-uffiċċji tagħhom nhar ta' Ġimgħa proprju, ħarġu l-stqarrija li ġejja bi tweġiba: "Għeżież Edituri, "Il-MFSA tirreferi għal rapporti li xxandru fil-mezzi tax-xandir dwar attività organizzata għall-ħaddiema kollha tagħha, liema attività saret għal raġunijiet ta' taħriġ u żvilupp u kienet [...]

Lil Joseph Muscat il-PN għala ma staqsihx sid l-Egrant min hu?

By
2018-10-26T17:11:58+02:00Fri, 26th Oct '18, 13:19|

L-avukat tal-PN llum tella' lil Joseph Muscat fuq il-pedana tax-xhieda biex jixhed bil-ġurament. Kellu jistaqsih żewġ mistoqsijiet ewlenin. L-ewwel: min hu sid l-Egrant? It-tieni: lil Brian Tonna staqsejtu sid Egrant min hu? It-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet, il-Prim Ministru jafhom u ilu żmien twil jilgħab in-noli u jipprova jiżloq milli jweġibhom. Issa għandu d-dmir li jieqaf [...]

Il-memorja ta’ Chris Cardona

By
2018-10-29T12:41:37+01:00Thu, 25th Oct '18, 22:52|

Illum Chris Cardona ta intervista lil Saviour Balzan, forsi biex jagħmel tajjeb għall-fatt li kien ħarab mill-mistoqsijiet li għamlulu tal-NBC dwar kemm kien jaf sew l-allegati assassini ta' ġurnalista. Jew forsi ried jagħmel tajjeb għall-fatt li s'issa baqa' jaħrab milli jixhed bil-ġurament biex jevita li jiġi mixli fuq ġurament falz. Chris Cardona qal li ma [...]

Ġietu tajba l-Kasco llum

By
2018-10-31T12:32:40+01:00Thu, 25th Oct '18, 17:49|

Meta ħarġet l-inkjesta dwar l-Egrant Konrad Mizzi, kuntent kuntent, indirizza l-kamera mixtrija mill-ministeru u ħareġ jgħid li l-inkjesta għamlet ġustizzja miegħu.  Sintendi, minn dan kollu m'għamlet xejn.  Ma kellha x'taqsam xejn miegħu.  Ma saret l-ebda inkjesta dwar għalfejn fetaħ kumpanija l-Panama, dwar għalfejn wiegħed li minnha se jiddepożita l-miljuni f'banek off-shore, dwar għalfejn iffirma ma' [...]

L-istorja kollha fi ftit kliem

By
2018-10-29T13:24:59+01:00Thu, 25th Oct '18, 13:48|

Dan l-artiklu fuq The Atlantic ixxandar il-bieraħ. Dan jittratta dwar ix-xogħol ta' The Daphne Project u s-sitwazzjoni unika li fiha ġurnalisti minn madwar id-dinja ngħaqdu biex ikomplu x-xogħol ta' ġurnalista li nqatlet waqt il-qadi ta' dmirijietha. Din ir-rubrika partikolari fiha ħaġa rari ħafna: risposta - jew taparsi risposta - tal-gvern għal mistoqsijiet ta' ġurnalist. Fil-fatt [...]

Jeħtieġ li terġa’ tinkiseb il-fiduċja. Illum qabel għada.

By
2018-10-29T13:24:09+01:00Wed, 24th Oct '18, 10:38|

Sa dalgħodu is-Satabank, jew il-"persuna kompetenti" maħtura biex tmexxih mir-regolatur Ernst & Young, għadu ma kkomunikax mal-klijenti tiegħu biex jinfurmahom x'inhu jiġri dwar flushom. Din is-sitwazzjoni qed tikkawża inkwiet kbir lill-klijenti li qed jiċċaħdu minn flushom kemm ilha l-MFSA ħarġet ordni biex il-kontijiet kollha miżmuma fil-bank jiġu ffriżati. Din il-website rat korrispondenza li ntbagħtet dalgħodu [...]

Id-dinja mhix ċatta, Sur Scicluna

By
2018-10-25T09:53:23+02:00Wed, 24th Oct '18, 09:15|

Ma tantx għandi żmien noqgħod naqra' l-ħmerijiet kollha li jikteb Martin Scicluna. Iżda jidher li qed tifforma stampa ċara tas-sitwazzjoni bis-saħħa ta' ċerti ċirkostanzi bħalma huma l-artiklu tiegħu tal-lum, ir-ritorn bla mistenni ta' Steve Mallia nhar il-Ħadd u xi truf oħra 'l hemm u 'l hawn li jindikaw il-bidu ta' bidla fl-istrateġija. Kif ngħid ta' sikwit, [...]

Joe Brincat … jidher li fadallek x’tistenna sakemm ikollok iċ-ċans terġa’ tammira l-mafkar tal-Assedju l-Kbir

By
2018-10-25T09:52:20+02:00Tue, 23rd Oct '18, 15:37|

Owen Bonnici għadu kemm tana rendikont fil-Parlament dwar il-famuż Restawr tal-mafkar tal-Assedju l-Kbir fil-Belt Valletta. Qalilna li nefaq €1,600 ta' tliet ġimgħat fuq “tindif tal-bażi, tneħħija tat-tebgħat tax-xema' u taż-żejt, mili ta' fili u tiswija”. Jekk nassumu li l-materjal ġie akkwistat b'xejn - u milli jidher materjal ma tantx kien hemm - fuq perijodu ta' [...]

Reġa’ bdielhom?

By
2018-10-23T17:24:38+02:00Sun, 21st Oct '18, 09:00|

Ittantaw jużaw il-One TV iżda l-qaddej tagħhom Saviour Balzan seta' jaqdihom aħjar. Dawn qed igħidu li x-xhud li lil tal-istazzjon France 2 kien qalilhom li kien ra lil Chris Cardona jkellem lil Alfred Degiorgio qabel dan kien ġie arrestat, issa lill-Pulizija qalilhom li kien gideb. X'inhu dak li jindikalek li giddieb ikun qed jigdeb? Meta [...]

L-alibi li qatt ma kien

By
2018-10-23T17:23:40+02:00Sat, 20th Oct '18, 17:32|

It-telespettaturi tal-One TV, tal-Labour jinsabu għajnejhom fuqhom. L-istejjer li kienu xxandru f'April li għadda minn France 2 dwar Chris Cardona bdew jikkonfondu lil uħud minn dawn it-telespettaturi issa dawn l-istejjer reġgħu ġew ikkonfermati ftit jiem ilu biż-żjieda ta' aktar fatti minn La Repubblica. Jidher li f''April tal-Labour b'mod jew ieħor setgħu jinjoraw l-istejjer li, f'xi [...]

Grazzi talli kkonfermajtulna li m’aħniex weħidna

By
2018-10-27T17:35:39+02:00Fri, 19th Oct '18, 17:15|

Tal-Labour huma ħerqanin li jaraw li l-istampa dinjija ma tibqax tinteressa ruħħa f'dak kollu li qed iseħħ f'Malta, dejjem sakemm ma tkunx disposta li toqgħod tfaħħar lil Joseph Muscat. Kienet tabilħaqq importanti għalina l-presenza f'Malta tul din il-ġimgħa ta' NGO's internazzjonali u ta' diversi MEP's u ġurnalisti. Ippermettuli nispjega dan kollu fi kliem sempliċi sabiex [...]

Finalizzati r-rakkomandazzjonijiet tal-NGO’s internazzjonali dwar il-libertà tal-kelma

By
2018-10-23T17:21:11+02:00Fri, 19th Oct '18, 12:00|

Illum l-International Press Institute, PEN International, Reporters Without Borders, il-Committee to Protect Journalists, il-European Centre for Press and Media Freedom u l-European Federation of Journalists reġgħu tennew il-talba tagħhom sabiex issir inkjesta pubblika dwar jekk l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia setax ġie evitat. Huma talbu lill-gvern jiggarantixxi għall-istampa internazzjonali aċċess sħiħ u regolari u intervisti [...]

Il-kuraġġ tal-Kap tal-Oppożizzjoni

By
2018-10-23T17:18:06+02:00Fri, 19th Oct '18, 10:34|

Agħtu daqqa t'għajn lejn l-editorjal ta' The Malta Independent tal-lum.  Il-kontenut tiegħu donnu jixbaħ ħafna l-linja ta' ħsieb li teżisti bħalissa fid-Dar Ċentrali. M'għandniex xi ngħidu, kull ġurnal għandu d-dritt li jagħżel il-linja editorjali tiegħu u din tista' taqbel jew ma taqbilx mal-fehma ta' editorjali oħrajn. Madankollu, għalkemm il-ġurnal ilmenta dwar xi rimarki li saru [...]

Go to Top