Dmirna li nipprotestaw

By
2018-09-27T09:56:10+02:00Wed, 26th Sep '18, 19:07|

Ħadd m'hu jagħmel mafkar għal Daphne Caruana Galizia, Sur Martin Scicluna. Ibqa' ċert li ħaġa bħal din ma kinitx tinżlilha għasel. Il-kwistjoni kollha hi dwar protesta ta' dawk li qed jesiġu li ssir ġustizzja minkejja l-oppressjoni tal-gvern. Il-post fejn dawn jiltaqgħu biex jipprotestaw u ll-mod dwar kif dawn jipprotestaw m'humiex daqstant rilevanti. Min hu sinċier [...]

Tweġiba lil Owen Bonnici

By
2018-09-27T11:32:01+02:00Wed, 26th Sep '18, 13:26|

Owen Bonnici żvija lill-pubbliku permezz ta' stqarrija li xandari llum li fiha qal li jien ċedejt il-kawża li għamilt kontrih talli meta ċċensura protesta f'misrħa l-Assedju l-Kbir kien qed jikser id-drittijiet tal-bniedem. Mhux veru li jien ċedejt il-kawża. B'risposta xandart l-istqarrija li qed tidher hawn taħt. Stqarrija bi tweġiba lill-Ministru Bonnici Nirreferi għall-istqarrija tal-lum tal-Ministru Owen [...]

Il-pupazz jiżfen skond id-daqq

By
2018-09-27T09:57:13+02:00Wed, 26th Sep '18, 12:31|

Joseph Muscat qalilna li "ma qabilx" ma min iddeċieda li tinġieb Malta b'ajruplan privat membru tal-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar - persuna li taħdem mal-gvern - sabiex bil-vot tagħha f'laqgħa msejħa apposta tiddeċiedi Silvio Debono għandux isir biljunarju jew le.     Meta jkun jaqbillu, Muscat jigħabha tad-dgħajjef. Dan jippretendi li għandna nemmnu li ma seta' jagħmel [...]

F’każ li kellek xi dubju jekk hux se jinjorawna

By
2018-09-27T11:33:29+02:00Wed, 26th Sep '18, 10:07|

Id-dipartiment tal-indafa pubblika ikkonferma li qed ikompli jneħħi fjuri, xemgħat u ritratti li tħallew f'Misraħ l-Assedju l-Kbir. Dawn mhumiex fuq il-monument tal-Assedju l-Kbir. Mhuma qed itellfu lill-ebda ħaddiema. Mhumiex qed itellfu lanqas lil min ikun qed jimxi. Sempliċiment qegħdin hemm. U huma jneħħuhom. Kull filgħaxija.

Go to Top