Il-perċimes li ħoloq l-għodda biex titgħatta l-korruzzjoni tal-gvern ta’ Muscat

By
2018-12-03T12:12:13+01:00Fri, 30th Nov '18, 10:55|

L-Awditur Ġenerali għamel sewwa meta tkixxef biex jara jekk Brian Tonna kienx inħatar bħala l-awditur tal-kumpannija li s-sidien tagħha huma l-konsorzju magħmul minn ta' Tumas, ta' Gasan u ta' Apap Bologna, fl-istess żmien li huwa kien membru fuq bord li kien rebbaħhom il-kuntratt tal-power station. Tal-GEM (il-kumpannija li s-sidien tagħha huma ta' Fenech, ta' Gasan [...]