It-TVM sar Super Two?

By
2018-11-18T21:35:52+01:00Wed, 14th Nov '18, 19:18|

Hi ġustifikata l-kritika li saret mill-Istitut tal-Ġurnalisti lil Konrad Mizzi talli dan għażel li jaħrab mistoqsijiet tal-istampa ħielsa. Madankollu tal-IĠM ma qalux kollox. Kull darba li Konrad Mizzi jkun irid iwassal messaġġ lill-pubbliku, m'għadux jibgħat għall-membri tal-istampa u issa ħa d-drawwa li jonfoq flus mill-kaxxa ta' Malta biex iħallas għar-riklami fil-media soċjali. Dan għaliex m'huwiex [...]

Fenech, Gasan, Apap Bologna: għandkom ħafna mistoqsijiet xi twieġbu

By
2018-11-14T18:19:29+01:00Wed, 14th Nov '18, 17:04|

Nippretendi li f'dan l-istadju, s-sħab kollha fl-Electrogas kellhom għall-inqas jagħmlu stqarrijiet ċari biex jispjegaw x'kienu u x'ma kinux jafu dwar il-ħolqien ta' kumpannija fid-Dubaj - 17 Black - u dwar il-ftehim li din laħqet mal-kumpanniji tal-Panama Hearnville u Tillgate biex tħallashom ammonti kbar ta' flus. Minn investigazzjoni li saret mir-Reuters irriżulta li 17 Black kienet [...]

Go to Top