Tgħid Varist Bartolo għadu jgħid li int annimal?

By
2018-11-14T18:17:47+01:00Tue, 13th Nov '18, 18:13|

Fi żminijiet oħra, meta Varist Bartolo stess ma kienx lanqas joħlom li jgħatti x-xtur tal-korruzzjoni li sseħħ taħtu u fi żmien ukoll meta lanqas hu stess - ta' ġurdien xiħ li hu - ma kien għadu ntebaħ li Joseph Muscat kien f'konfoffa sħiħa ma' Konrad Mizzi u Keith Schembri, dan il-galantom kien ażżarda jistqarr li [...]

It-tixħim jaqta’ miż-żewġ naħat

By
2018-11-14T12:43:22+01:00Tue, 13th Nov '18, 17:35|

M'hemmx dubju li Keith Schembri u Konrad Mizzi suppost issejjħu fil-kwartier ġenerali tal-Pulizija biex iwieġbu għal mistoqsijiet dwar l-imġieba tagħhom u dan minħabba d-dokumenti li nkixfu li minnhom innifishom huma prova ċara li dawn ħolqu kumpannija apposta biex tirċievi flejjes għan-nom tagħhom - flejjes li kienu se jiġu minn kumpannija oħra. U issa sirna nafu [...]

Dak li jċarrat ħalqu

By
2018-11-14T13:16:39+01:00Tue, 13th Nov '18, 07:25|

X'aktarx li Konrad Mizzi qed iġiegħek tħallas għal riklami li huma mmirati li jaljenawlek l-attenzjoni tiegħek minn fuq il-flus li qed jisraqlek fil-kontijiet tad-dawl. Ħalliel darba, ħalliel dejjem. Kemm ilhom li nkixfu u xxandru provi li l-fornitur, li miegħu kien iffirma kuntratt għall-bini ta' power station, kien ħoloq kumpannija fid-Dubaj biex minnha huwa jitħallas $150,000 [...]

Qed jitħallew igħadduha lixxa

By
2018-11-13T06:44:30+01:00Tue, 13th Nov '18, 06:44|

Ta' spiss issib min jirraġuna li l-"attakki" li jsiru ta' sikwit fuq Adrian Delia qed iservu biex idgħajjfu l-oppożizzjoni fil-konfront ta' Joseph Muscat. Wieħed jista' jaqbel jew ma jaqbilx ma' dan ir-raġunar. Wara kollox, huwa ċar li Joseph Muscat qed igħaddiha lixxa fuq ħafna affarijiet. Ejjew nieħdu ftit eżempji minn dak li seħħ f'dawn l-aħħar [...]

Go to Top