Il-PN għadu ma weġibx għal stedina li saritlu xahrejn ilu sabiex jaħtar rappreżentanti tiegħu għal taħditiet dwar riformi kostituzzjonali

By
2018-11-13T06:45:45+01:00Wed, 7th Nov '18, 21:32|

Il-Partit Nazzjonalista għadu ma weġibx għal stedina li saritlu xahrejn ilu mill-President biex jaħtar rappreżentanti tiegħu għal taħditiet dwar ir-riforma kostituzzjonali. Sorsi nfurmati sew qaluli li din il-kwistjoni għadha lanqas biss ġiet diskussa fl-ogħla organi tal-Partit, jiġifieri l-kumitat eżekuttiv u l-grupp parlamentari. Il-gvern qed jappoġġja din l-inizjattiva dwar riforma kostituzzjonali iżda jkun jeħtieġ il-koperazzjoni tal-oppożizzjoni [...]

Xejn ma jsir ta’ xejn

By
2018-11-07T15:13:42+01:00Wed, 7th Nov '18, 12:07|

Bejn Frar 2013 u Ġunju 2014, Maria Efimova ħadmet f'ħanut f'Ċipru ta' sidien Russi li jbiegħu il-fwejjaħ. Fit-28 ta' Novembru 2017, il-pulizija Ċiprijotta ħarġet ordni għall-arrest ta' Maria Efimova, liema ordni issejset fuq allegazzjonijiet li saru minn dak li kien l-imgħallem tagħha u dan talli allegatament wettqet xi ħaġa ħażina waqt li kienet fl-impjieg tiegħu [...]

Kemm huma stmati ix-xogħlijiet ta’ Patrick Dalli?

By
2018-11-12T18:13:03+01:00Wed, 7th Nov '18, 11:32|

Patrick Dalli jiġi r-raġel ta' Helena Dalli. Mhux biss huwa negozjant iżda, mid-dehra, artist ukoll. Kif ġieli ngħid, jien ma nifhimx fl-arti u allura żgur m'jinix f'pożizzjoni li ngħaddi lix-xogħolijiet tiegħu mill-għarbiel anki jekk qatt ma rajthom. Tat-Times of Malta saru jafu li Patrick Dalli biegħ biċċa xogħol minn tiegħu lill-imgħallem ta' martu għal 15,000 [...]

Go to Top