Sit tal-aħbarijiet Taljan ta’ kontra l-Mafja jsejjaħ il-vjolenza kontra attivisti bħala “attakk fuq id-demokrazija”

By
2018-12-19T10:53:37+01:00Mon, 17th Dec '18, 18:03|

Antimafia Duemila, sit tal-aħbarijiet tal-fondazzjoni li kienet saret bħala tifkira ta' Giovanni Falcone u Paolo Borsellino, illum tkellem dwar l-attakk vjolenti li sar minn partitarji tal-gvern fuq attivisti ta' #occupyjustice li kienu qed iqiegħdu l-fjuri u x-xemgħat fil-Belt Valletta. F'dan l-attakk, li seħħ f'Misraħ l-Assedju l-Kbir, kien hemm żewġ persuni li refgħu jdejhom fuq marti [...]

Chris Cardona jerħilha lejn Liverpool

By
2018-12-17T17:34:03+01:00Mon, 17th Dec '18, 10:19|

Din l-istorja m'hix dwar xi żjara li għamel Chris Cardona f'Velbert. Għalkemm, m'għandniex xi ngħidu, Alla biss jaf fejn reħielha. Siefer biex isegwi partita futbol flimkien ma' sieħbu tal-kabinett Chris Agius, li jsibuħ bħala l-Wefi, u ma' oħrajn. Magħhom kien hemm Silvan u Matthew Fenech, kuġini ta' Yorgen Fenech tal-famuża 17 Black u wlied is-sidien [...]

Il-ħmura fil-Facebook wall ta’ Walls tiggarantixxi l-ġustizzja?

By
2018-12-17T17:32:57+01:00Mon, 17th Dec '18, 09:38|

Il-Kummissjoni ta' Venezja għamlet riferenza għan-numru kbir ta' tribunali li għandna f'Malta li huma presjeduti minn ġudikanti - li m'humiex imħallfin jew maġistrati - u li għandhom is-setgħa li jaqtgħu is-sentenzi. Iżda li dawn il-ġudikanti ma jħabblu rashom xejn dwar id-dmir tagħhom mhux biss li jkunu iżda li wkoll jidhru li huma imparzjali. Wieħed minn [...]

Go to Top