Adrian Delia kollu kemm hu

By
2018-12-31T07:48:57+01:00Sun, 30th Dec '18, 17:39|

X'jagħmel Adrian Delia biex jirribatti l-akkużi li għamlitlu martu stess li jagħmel l-arja magħha? Imurlek fuq ir-radju tal-partit li jinsab taħt il-kontroll strett tiegħu u jagħmel l-arja ma' min jażżarda jitkellem dwar dawn l-akkużi. Mhux l-ewwel darba li, kull meta jsib ruħu dahru mal-ħajt, rrikorra għat-teatrini u, b'ħafna għajjat u tisbit fuq sidru, jgħid li [...]

Araw sena ilu tal-PN xi stennew li jagħmel uffiċjal pubbliku li ġie mixli bi vjolenza fuq martu fi żmien il-Milied

By
2018-12-31T07:47:04+01:00Sun, 30th Dec '18, 17:04|

Ipokresija li bil-kemm tista' titwemmen. Is-sena li għaddiet nhar l-Ewwel tas-Sena Joe Mikallef xandar dan ir-rapport ta' Net News dwar ir-rapport li kienet għamlet mart Mario Tonna mal-puliziija fit-28 ta' Diċembru 2017 li fih xliet lil żewġha li taha daqqa bir-ras. Dak iż-żmien Mario Tonna kien Assistent Kummissarju tal-Pulizija. Ir-rapport li sar lill-pulizija minn mart [...]

Go to Top