Kisrulu drittijietu lil Konrad miskin.

By
2018-12-17T17:28:32+01:00Fri, 14th Dec '18, 18:10|

Konrad Mizzi lmenta li kisrulu drittijietu. Naqta' rasi li issa se joħorġu jgħidu li Konrad Mizzi huwa ċittadin ukoll u li għandu dritt jirrikorri għall-qorti daqs ħaddieħor. Hekk kienu qalu meta, flimkien ma' sħabu tal-klikka tal-Panama, appella minn sentenza tal-qorti li kienet iddeċidiet li għandha tibda' investigazzjoni dwar ir-reati kriminali li wettqu. M'għandiex xi ngħidu, [...]

Mit-tgħajjir ngħaddu għas-swat

By
2018-12-15T08:35:03+01:00Fri, 14th Dec '18, 09:26|

Wara l-inċident li seħħ il-bieraħ, tant kont għajjien li lanqas kelli l-enerġija naħseb u mteddejt norqod. Il-mara li tidher tgħajjat u titkellem ħażin f'dak il-video kienet qed tgħajjat u tkellem ħażin lill marti Clemence li dakinhar daħlet il-Belt Valletta ma' binha biex tixtrili rigal tal-Milied. Inzertat waqfet quddiem il-Mafkar biex tgħid kelma ma' wħud mill-attivisti [...]

Go to Top