Adrian Delia għandu jidħol daħla fih innifsu

By
2018-12-31T07:39:30+01:00Thu, 27th Dec '18, 17:40|

X'aktarx li dawk ta' madwaru m'humiex se jagħtuh dan il-parir. Is-sens komun ilu żmien mhux ħażin li abbanduna il-kuriduri tad-Dar Ċentrali fejn bħalissa qed tiddomina mentalità ta' assedju u sitwazzjoni fejn ir-realta' twarrbet fil-ġenb. Ċertament lanqas is-segwaċi numerużi tiegħu m'huma se jtuh dan il-parir. Dawn ikunu qed jagħmlu xogħolhom meta juruh l-appoġġ kemm fil-maltemp kif [...]

Mit-tjubija ta’ qalbhom

By
2018-12-27T16:39:11+01:00Thu, 27th Dec '18, 10:44|

Tiġri kull sena bħall-indiġestjoni li taqbdek wara li tkun kilt ikla papali. Ninqalgħu ħafna biex nissodisfaw ruħna bil-ġenerożità tagħna stess wara li jkunu nġabru l-miljuni fl-Istrina għall-Community Chest Fund biex il-ġabra tagħmel tajjeb għall-ispejjeż ta' dak li l-gvern jonqos li jerfa' r-responsabbilta' għalih. Ejjew nassumu li €7 miljun huma biżżejjed biex jagħmlu tajjeb. Ċertament m'humiex [...]

X’nagħmlu bl-‘Għedewwa tal-Istat’?

By
2018-12-27T16:36:10+01:00Thu, 27th Dec '18, 10:09|

Robert Musumeci mhux soltu li jkun ċar f'kitbietu. Ħafna drabi dak li jikteb jirrifletti t-taħwid u t-tgerfix ta' moħħu u jkun kundizzjonat mil-lealtajiet konfliġġenti li għandu. Il-bieraħ fi tweet, lill-kritiċi tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista b'ittri kapitali sejjħilhom "GĦEDEWWA TAL-ISTAT". Inkredibbli kif dawk li ma jistgħux iġerrħu li jinsabu f'minoranza baqgħu jattakkaw lil min ġie elett demokratikament. [...]

Go to Top