Genghis Khan isegwi kors biex isir assistent f’kindergarten

By
2018-12-20T12:34:59+01:00Wed, 19th Dec '18, 11:13|

Taħsbu li dan huwa probabbli? Jien ngħid li dan huwa ħafna aktar probabbli milli jista' qatt ikun probabbli li naraw lil Karl Cini jsegwi kors tal-FIAU dwar il-proċeduri kontra l-ħasil tal-flus maħmuġin. Iżda dak hu eżatt dak li seħħ il-bieraħ. Mhux qed niċċajta. F'Awwissu ta' din is-sena, l-Pulizija suppost bgħatu għal Karl Cini u suppost [...]

Guest Post: Joseph tagħni mitt ewro oħra, allura jiena se nagħlaq ħalqi.

By
2018-12-19T11:00:46+01:00Wed, 19th Dec '18, 11:00|

Hekk jixtieq, hux vera? Bħala studenti, aħna kapaċi nagħrfu illi aħna fortunati ħafna talli mhux biss nistgħu nattendu l-Università b’xejn, iżda talli nitħallsu biex nattendu, permezz tal-istipendji. Peró, għażiż Joseph, billi iżżidilna mitt ewro fis-sena fl-istipendju, nassigurak li mintix ħa tixtrini. L-edukazzjoni u l-ħsieb kritiku huma żewġ għodda essenzjali, u ħafna minna ż-żgħażagħ wasalna fejn [...]

Repubblika dwar ir-rapport tal-Kummissjoni ta’ Venezja

By
2018-12-19T11:02:18+01:00Wed, 19th Dec '18, 10:52|

Stqarrija ta' Repubblika: Ir-rapport tal-Kummissjoni ta’ Venezja tal-Kunsill tal-Ewropa jirrifletti t-tħassib li għandha Repubblka fuq in-nuqqas ta’ strutturi demokratiċi b’saħħithom f’Malta. Demokrazija ma tfissirx biss elezzjonijiet kull ftit snin: hemm bżonn ukoll strutturi kostituzzjonali li jassiguraw separazzjoni tal-poteri u sistema b’saħħitha ta’ kontrolli u bilanċi. Il-Kummissjoni kkonfermat dak li ilna nafu: li Malta għadha lura [...]

Ir-Regolatur igħid lill-banek biex ma joqgħodux igħarblu minn fejn ikunu ġejjin il-flus li bihom jinxtraw il-passaporti Maltin. Min se jwaqqaf dan il-ġenn?

By
2018-12-19T14:46:29+01:00Wed, 19th Dec '18, 09:05|

Ta' sikwit igħaddili minn moħħi l-ħsieb dwar jekk jienx l-uniku li ninsab ixxukkjat. U mbagħad malajr nibda noqgħod lura milli nagħti każ. Din il-ġimgħa, Carmel Degabriele ppreżenta r-rapport annwali tiegħu fil-Parlament. Dan is-sinjur huwa r-regolatur tal-programm tal-bejgħ tal-passaporti u l-liġi tobbligah li jippreżenta rapport kull sena dwar it-tħaddim tal-iskema. Ir-regolatur mhux qiegħed hemm biex imexxi [...]

Go to Top