Star Comment: Wara s-sentenza tal-Qorti tal-lum

By
2019-01-09T17:01:36+02:00Tue, 8th Jan '19, 17:20|0 Comments

Dan il-kumment bgħatuli Chris b’reazzjoni għal dak li ktibt aktar kmieni llum dwar is-sentenza tal-Imħallef Giovanni Grixti’s li fi ftit kliem tgħid li min jagħmel ilment lill-Qorti li l-Pulizija m’hix taqdi dmirha u tinvestiga reat kriminali, irid l-ewwel ijnvestiga u jipprova l-eżistenza tar-reat hu stess.

Ħabat tajjeb li l-memorja tal-qarrejja tiegħi hi aħjar minn tiegħi.

“ma skantajt xejn. Iżda forsi dan huwa ‘mien tajjeb biex niftakru f’din: https://manueldelia.com/2018/03/street-justice/