Il-koppja Dalli

By
2019-03-21T07:16:28+01:00Wed, 20th Mar '19, 13:34|

Ir-raġel ta' Helena Dalli m'huwiex jaċċetta sentenza tal-Qorti tal-Appell li permezz tagħha ġie deċiż li Caroline Muscat ma kinitx illibellatu meta kienet xandret rapport investigattiv fit-Times of Malta dwar xogħlijiet li kienu saru f'proprjetà tiegħu. Sentenza tal-Qorti tal-Appell għandha tkun waħda aħħarija, iżda r-raġel ta' Helena Dalli ma jridx iċedi u llum ippreżenta protest ġudizzjarju kontra [...]