Inqaleb kollox ta’ taħt fuq

By
2019-03-29T11:47:27+01:00Wed, 27th Mar '19, 14:41|

F'nofs dan id-diskors kollu li qed isir dwar inkjesti maġisterjali, hemm kwistjoni waħda li għadni ma nistax nifhimha. Hawn xi pajjiż fid-dinja fejn min ikun taħt suspett jiddeċiedi hu stess meta u b'liema mod għandu jiġi investigat? Agħtu daqqa t'għajn lejn dan il-filmat li fih ġurnalista ta' One TV tidher tisfida lil Adrian Delia biex [...]

Reżistenza: Taħt Joseph Muscat ħadna l-fama ta’ briganti

By
2019-03-27T12:41:03+01:00Wed, 27th Mar '19, 12:41|

Stqarrija ta' Reżistenza: Ftit jiem ’il bogħod miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ l-erbgħin sena minn meta pajjiżna akkwista l-Ħelsien mill-ħakkiem kolonjali b’dispjaċir ninnutaw li r-repuazzjoni internazzjonali ta’ Malta u tal-Maltin marret il-baħar. Isimna sar assoċjat ma’ attivitajiet nieqsa mit-trasparenza u s-serjeta’. Il-Maltin li jkunu involuti f’laqgħat ma’ barranin dan jafuh sew, għaliex ikollhom regolarment isofru l-umiljazzjoni li jqattgħu [...]

Go to Top