U ejja!

By
2019-03-14T15:33:07+01:00Wed, 13th Mar '19, 19:25|

Dawn x'affarijiet huma? Ħaġa bħal din għandha tgħin jew iġġiegħel lin-nies jagħżlu favur min għandu jmur il-vot tagħhom? Filwaqt li hemm ħafna u ħafna x'wieħed jikkritika f'Edward Scicluna, taħsbu li b'attività bħal din in-nies ser ikollha seba' mitt sena biex lil Kristy Debono taraha mlaħħqa bħala Ministru tal-Finanzi?