Għall-erwieħ! Issa smajna li Helena Dalli m’hix se tingħata l-portafoll tal-Ġustizzja. Jingħad li ser issir Kummissarju għall-Ugwaljanza.

Kif kitbet il-Politico dalgħodu, “huwa ttamat li ma taqlax inkwiet daqs kemm kien qala’ nkwiet kummissarju ieħor li jġib il-kunjom Dalli”.