Bgħatt għal kopja tal-filmat tal-“intervista” li Ian Castaldi Paris għamel ma’ The Sunday Circle.

Hemm numru ta’ mistoqsijiet li setgħu saru lil Ian Castaldi Paris. Bħal, per eżempju, tista’ tgħaddilna l-indirizzi ta’ fejn qed igħixu ix-xejikki taż-żejt Sawditi li tajthom passaport? Oħra: x’azzjoni ħadt dwar il-konsulenti li kienu fasslu r-rapport tad-due diligence ta’ Pavel Menlikov’s? U dawk dwar Mustafa Abdel Wadood. Dwar Liu Zhongtian. Dear Arkady Volozh. Dwar Boris Mints. U dwar Alexander Nesis.

F’din l-intervista ma saru ebda mistoqsijiet bħal dawn. Min intervistah ried biss ikun jaf kemm Ian Castaldi Paris għandu l-ħila li jġiegħel lin-nies jitbissmu.

Wara li qrajt il-ħmerijiet li nkitbu, lil Ian inserraħlu rasu li tbissim kien bir-rimi.