Aħfruli. Ilni ftit ma nikteb f’din il-blog. Għal nofs Awwissu waqaft ftit għall-vaganzi u bħalissa ninsab mehdi f’xogħol ieħor. Nittama li, fi żmien mhux tant ‘il bogħod meta jitlesta x-xogħol, tifhmu li din il-waqfa ma kienitx b’kapriċċ.

Għalissa ħudu ftit paċenzja bija. Malli jasal il-waqt, ser tifhmu aħjar.