Qatt tistaqsi għal lil min taf

By
2020-05-05T19:44:58+02:00Tue, 5th May '20, 11:59|

L-EWWEL: il-gvern ta' Joseph Muscat kien jiddiletta jikser il-liġi permezz tal-użu tal-istess liġi. Ta' sikwit kien jara kif ikun jista' jgħaffeġ fuq l-ispirtu tal-liġi u fuq il-vera intenzjoni wara t-tfassil tagħha. Kienu jgħidulna li, bi kliemhom, Jason Micallef u Tony Zarb kienu qed jeżerċitaw id-dritt li jgħidu tagħhom b'mod ħieles, huma u jabbużaw is-setgħa pubblika [...]

Malta ma tista’ qatt titfi l-ħuġġieġa bit-tfigħ ta’ beżqa

By
2020-05-05T13:21:05+02:00Tue, 5th May '20, 08:29|

Id-dipartiment tal-pulizija qed isaħħaħ it-taqsima li hemm fi ħdanu ta' kontra r-reati kriminali finanzjarji. Ir-responsabbiltajiet ta' din it-taqsima huma kbar ħafna. Din it-taqsima hi mqassma f'erba' taqsimiet: dik li tieħu ħsieb ir-reati kriminali ekonomiċi, dik ta' kontra l-ħasil tal-flus maħmuġin, dik li tieħu ħsieb li tanalizza r-reati kriminali finanzjarji u dik li tgħarbel il-blockchain. Fi [...]

Go to Top