Ġifa li għażel li jilgħab karta

By
2020-05-21T18:38:57+02:00Thu, 21st May '20, 16:18|

Minkejja l-fatt li r-riskju tal-konsegwenzi li nistgħu nġarrbu f'każ ta' żjieda ta' infezzjonijiet kaġunati mill-imxijja Covid-19 għadhom l-istess bħalma kienu f'Marzu li għadda, Robert Abela m'għandux il-kuraġġ jammetti li, fl-aħħar mill-aħħar, jeħtieġ li jkun hu li jerfa' r-responsabbiltà tad-deċiżjoni li ħa li għandna niffaċċjaw ir-riskju mingħajr ma ningħalqu f'darna. Robert Abela hu mbeżża' mill-imxijja Covid-19 [...]

Għidli x’ser nagħmel, Dott?

By
2020-05-21T20:27:31+02:00Thu, 21st May '20, 16:13|

Kellu għalfejn il-prim ministru joqgħod jiċħad li Charmaine Gauci kienet ser twarrab? Din iċ-ċaħda kellha riħa ta' konferma involontarja. Minn nhar il-Ġimgħa 'l hawn smajt ħafna stejjer mingħand diversi għejjun li Charmaine Gauci ma setgħetx tibqa' tissaporti l-fatt li kienet qed tiġi wżata minn Robert Abela bħala paraventu sabiex tiċċertifika pariri li hi kienet kontra [...]

Bla mistħija ta’ xejn, qed ixerrdu kredu favur il-faxxiżmu u r-razziżmu

By
2020-05-21T15:11:27+02:00Thu, 21st May '20, 07:14|

BugM kiteb li dan li ġej isaħħaħ ġmielu l-argument favur il-projbizzjoni li partit politiku jkun sid tal-mezzi tax-xandir tiegħu. A 1:50 clip presenting a compelling argument in favour of the immediate shutting down of political tv stations in Malta. pic.twitter.com/gIMNmIG7sw — BugM (@bugdavem) May 20, 2020 M'għandniex xi ngħidu, għandu raġun biex ibiegħ. Il-partiti politiċi [...]

Go to Top