Ġej sajf jaħraq

By
2020-06-29T21:02:34+02:00Mon, 29th Jun '20, 08:12|

M'hemmx dubju li ċ-ċaħdiet ta' Adrian Delia huma kategoriċi. Huwa seħaq li ma kellu ebda kuntatt ma' Yorgen Fenech wara li f'Ottubru 2018 kienet ixxandret l-istorja li Fenech huwa sid is-17 Black, il-kumpannija li nħolqot biex jixxaħħmu Keith Schembri u Konrad Mizzi. Huwa qal ukoll li jista' jagħti l-każ li Yorgen Fenech seta' bgħatlu messaġġ [...]

SEGWU: It-traġedja ta’ żminijietna

By
2020-06-28T18:09:17+02:00Sun, 28th Jun '20, 11:15|

  https://youtu.be/FNgT30sW2hU It-traġedja ta' żminijietna L-istorja ta' pajjiżna għaddiet miż-żminijiet imqallbin tagħha. Iżda qed isir dejjem aktar diffiċli li wieħed jipparaguna ż-żminijiet li ninsabu għaddejjin minnhom ma' żminijiet oħrajn mill-Indipendenza 'l hawn. Illum is-Sunday Times of Malta tikkowota għejjun li huma "qrib il-gvern ta' Robert Abela” li qalu li “l-prim ministru l-ġdid huwa ħerqan li [...]

Segwu: Kif l-Enemalta ntużat minn Muscat u Mizzi bħala għodda biex titkattar il-korruzzjoni.

By
2020-06-26T11:03:23+02:00Thu, 25th Jun '20, 17:59|

  https://youtu.be/qK8JwngPWvo Dakinhar li tal-Labour ħadu f'idejhom ir-riedni tas-setgħa fl-2013, l-hekk imsejjaħ skandlu taż-żejt fl-Enemalta kien għadu relattivament frisk fl-imħuħ. Din l-istorja feġġet frott ta' investigazzjoni li kienet saret mill-Malta Today ta' Saviour Balzan u li wasslet biex ittella' l-qorti iċ-Chairman tal-Enemalta Tancred Tabone, fost oħrajn. Dawn kienu ġew mixlija li xxaħħmu minn aġent lokali [...]

Iddisprat biex isalva ġildu

By
2020-06-25T21:18:40+02:00Thu, 25th Jun '20, 09:03|

Mexxejja ta' partit politiku ta' sikwit ikollhom is-saħħa li jmexxu lis-segwaċi tal-partit tagħhom mit-triq li jkunu jridu jgħadduhom. Eżatt kif isir mat-tfal. Iżda meta dawn il-mexxejja jippruvaw imexxu lis-segwaċi minn toroq opposti, dawn x'aktarx jiddiżorjentaw ruħħom u malajr jibda' jfeġġ it-tgergir. Xi drabi niftakar f'dak li kien seħħ f'nhar Jum il-Ħaddiem tal-2018, jiġifieri madwar sitt [...]

X’hemm aktar li Keith Schembri gideb dwaru?

By
2020-06-24T15:51:26+02:00Wed, 24th Jun '20, 14:35|

Bosta minna jistgħu jiftakru b'miżura ta' ċertezza fejn kienu hekk kif semgħu li kienet inqatlet Daphne Caruana Galizia. Jiftakru dwar kif saru jafu, ma' min kienu u x'kienu għamlu dak il-ħin. Bosta minna kienu ġew profondament milqutin meta semgħu bl-aħbar. Wieħed għandu jistenna li Keith Schembri kien milqut ukoll u li għandu memorja ċara ta' [...]

Araw x’kien wieġeb fi Frar 2016

By
2020-06-24T12:46:33+02:00Wed, 24th Jun '20, 12:44|

Agħtu daqqa t'għajn lejn dan il-filmat li ttieħed fil-kwartier tal-Partit Laburista dakinhar li lil Konrad Mizzi ħatruh bħala d-deputat mexxej tal-partit. Isimgħu l-ewwel mistoqsija li kienet saritlu. Dan kien fi Frar 2016. Kienu ħatruħ deputat mexxej meta kienu diġà jafu b'dak li kienu jafu l-bieraħ meta ddeċidew li jkeċċuh. Il-Partit Laburista għad irid jagħti rendikont [...]

L-akbar u l-agħar gidba fl-istorja politika Maltija

By
2020-06-24T14:16:47+02:00Wed, 24th Jun '20, 12:43|

Xi drabi niġi mistoqsi mill-ftit li fadal tas-segwaċi ta' Joseph Muscat fejn kont jien meta kienet seħħet xi ħaġa qabel l-2013. Ma nafx għalfejn issirli mistoqsija bħal din għaliex kulħadd jaf it-tweġiba għaliha. Agħtu daqqa t'għajn lejn ir-ritratt ta' hawn taħt biex tiffriskaw xi ftit il-memorja dwar fejn kien Robert Abela f'Ġunju 2017. Kien qed [...]

Nilqa’ lil Robert Abela u lil sħabu fil-Barra Brigade

By
2020-06-24T12:33:59+02:00Wed, 24th Jun '20, 08:28|

Kienu jsejħulna tal-"Barra Brigade", tal-"klikka ta' Daphne", ‘Ta’ Simon’, ‘Ta’ kontra Delia’, ‘Erba’ anarkiċi’, ‘Nazzjonalisti indannati’ jew ‘Erba’ qtates m’għandhomx x’jagħmlu’. Iva. Ma jfissirx però li ma kellniex raġun. Mhux bi ħsiebni noqgħod insemmi waħda waħda t-tgħajjir li kienet qalgħet Daphne Caruana Galizia tul ħajjitha - iżda għat-tgħajjir kollu li kienet qalgħet, kellha mitt raġun. [...]

Mela issa ammettew li l-mafja ħakmet lill-Partit Laburista

By
2020-06-23T23:07:06+02:00Tue, 23rd Jun '20, 19:59|

Evarist Bartolo kompla bil-karba Danteska dwar il-korruzzjoni li hemm fi ħdan il-partit tiegħu iżda qal li m'hux bi ħsiebu jieħu lezzjonijiet mingħand il-PN dwar l-infiltrazzjoni tal-mafja. Għaliex? Kemm il-assassinju organizzat mill-istat twettaq meta kien hemm il-PN fil-gvern? Evarist Bartolo stqarr li kien biss Alfred Sant li ġġieled kontra l-mafja bis-serjetà qabel leħaq Robert Abela. Ejjew [...]

Mistoqsija tal-aħħar

By
2020-06-23T18:14:24+02:00Tue, 23rd Jun '20, 14:28|

Aktar kmieni llum ktibt dwar il-mistoqsijiet finali li għamel il-bieraħ l-Ispettur Keith Arnaud meta quddiemu kellu lil Keith Schembri bħala xhud fil-kumpilazzjoni kontra Yorgen Fenech. Dawn kienu mistoqsijiet li jien ħassejt li saru biex ikunu saru u mhux b'xi aspettattiva li Keith Schembri kien ser jiżvela xi ħaġa bit-tweġibiet tiegħu. Il-bieraħ, qabel Keith Schembri tela' [...]

Kenneth Camilleri: messaġġier jew bojja?

By
2020-06-23T14:15:44+02:00Tue, 23rd Jun '20, 13:01|

Il-bieraħ Kenneth Camilleri daħal il-qorti taħt suspett li kien serva ta' messaġġier. Ismu kien issemma' tard is-sena li għaddiet meta Melvyn Theuma kien stqarr li Kenneth Camilleri kien żaru d-dar tiegħu fi żmien li fih kien taħt pressjoni kbira minn naħa tal-aħwa Degiorgio biex igħinhom joħorġu mill-ħabs bil-libertà proviżorja. Melvyn Theuma kien ilu jiffitta lil [...]

Keith Schembri jdaħħal lil Joseph Muscat fil-kredu

By
2020-06-23T13:01:01+02:00Tue, 23rd Jun '20, 11:02|

Fl-isfond tal-kontradizzjonijiet, l-iskużi, d-duħħan u d-dikjarazzjonijiet li saru l-bieraħ fil-Qorti, sirna nafu ħwejjeġ ġodda mix-xhieda li ta Keith Schembri. Lejlet dakinhar li Yorgen Fenech ittanta li jaħrab permezz tal-lanċa lussuża tiegħu, Keith Schembri qal li għamel madwar 24 minuta ma' Yorgen Fenech fuq it-telefon u pprova jipperswadih li jibqa' Malta. Qallu li jekk jaħrab, kien [...]

Mhux biżżejjed li jitwaqqa’ gvern

By
2020-06-23T11:48:18+02:00Tue, 23rd Jun '20, 10:26|

Photo: Jon Borg Waqt li kont fil-Belt Valletta ma' dawk li kienu miġburin għall-protesta quddiem il-bini tal-Parlament, rajt titlu ta' storja li xxandret dwar ir-rapport annwali tal-Ombudsman. It-titlu tal-istorja tal-MaltaToday igħid hekk “l-Ombudsman: soċjetà ċivili determinata twaqqa' lill-iskreditat Muscat mis-setgħa”. It-Times of Malta xandret artiklu intitolat hekk: “Soċjetà ċivili waqqgħet gvern – l-Ombudsman,” [...]

GUEST POST: Kelmtejn

By
2020-06-22T09:47:24+02:00Mon, 22nd Jun '20, 09:47|

Anġlu Farrugia ċaħad it-talba tal-Oppożizzjoni biex sala fil-Parlament tiġi ddedikata lil Daphne Caruana Galizia. L-Ispeaker qal li sala msemmija għal ġurnalista li ġiet assasinata għax kienet tikteb kontra l-korruzzjoni, tiġi minn fejn tiġi – Partit Laburista u Partit Nazzjonalista – tkun qed tikser in-newtralita tal-Parlament. Ħrafa. Għax lil Anġlu Farrugia, Daphne Caruana Galizia ma tinżillux. [...]

Keith Schembri jwiegħed

By
2020-06-22T17:46:05+02:00Mon, 22nd Jun '20, 08:06|

Keith Schembri wiegħed li jgħidilna l-verità Tiskanta kif ċerti nies iwiegħdu dak li hu minn ewl id-dinja. Jumejn ilu Joseph Muscat wiegħed li ser jibqa' disponibbli li jwieġeb il-mistoqsijiet tal-pulizija. Għaliex? Jaqaw issa għandna għażla? Hawn xi ħadd li għandu l-jedd li jaħrab milli jwieġeb il-mistoqsijiet tal-pulizija? Jaqaw Keith Schembri qed igħid li hawn xi [...]

Għaliex jeħtieġ li nissieltu

By
2020-06-22T15:39:08+02:00Mon, 22nd Jun '20, 07:58|

  Għaliex jekk ma nagħmlu xejn, il-qattiela ta' Daphne jgħadduha lixxa. Għaliex serqulna flus li jridu jintraddu lura. Għaliex ma nistgħux nittamaw li ssir il-ġustizzja kemm il-darba din l-inġustizzja titħalla għaddejja. Għaliex jekk ma jiġux ikkastigati, il-politiċi tal-llum u dawk ta' għada jibdew jaħsbu li jistgħu jgħadduha lixxa fuq kollox. Għaliex il-partiti politiċi m'humiex jiffunzjonaw. [...]

Ixxukkjati. Iżda ma skantajna xejn.

By
2020-06-22T17:46:53+02:00Sun, 21st Jun '20, 07:53|

Ftit huma dawk li kienu emmnu li Joseph Muscat ma kien jaf xejn dwar dak li kien qed iseħħ taħt imnieħru. Meta fl-2016, kien irrifjuta li jkeċċi lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri meta dawn inqabdu li kienu ħolqu kumpanniji sigrieti fil-Panama, kien ta ħjiel qawwi li hu kien imdaħħal magħhom. U konna fhimna [...]

Giddibin u ħallelin bil-provi

By
2020-06-19T17:56:49+02:00Fri, 19th Jun '20, 15:49|

Ir-Reuters u t-Times of Malta llum xandru dettalji dwar is-serqa kbira tal-Montenegro li permezz tagħha flus tal-Korporazzjoni Enemalta (jiġifieri, flusek, flusi u flus kull min iħallas it-taxxa u ta' kull min jikkonsma d-dawl f'Malta) baqgħu sejrin fil-bwiet ta' Yorgen Fenech, ta' Keith Schembri, ta' Konrad Mizzi u ta' kompliċi mill-Azerbajġan. Il-kwistjoni hi waħda kumplikata. U [...]

Araw x’jiġri meta jkunu l-ħallelin li jfasslu l-politika nazzjonali

By
2020-06-19T12:01:56+02:00Fri, 19th Jun '20, 08:48|

Agħtu daqqa t'għajn lejn din l-istorja li xandret The Shift News dwar Lionel Gerada, disk-jockey li għamel isem hu u jwerżaq "Joseph!", "Joseph!" fil-mass meetings tal-Labour. Kien galoppin ta' Konrad Mizzi. Issa l-ħallelin għandhom drawwa li jxommu lil xulxin minn seba' mili bogħod u dawn it-tnejn kienu saru qaqoċċa. Lionel Gerada kien għoddu kielha l-għatba [...]

Jekk jegħreq hu, jegħrqu oħrajn miegħu

By
2020-06-17T11:43:16+02:00Wed, 17th Jun '20, 08:32|

Kien ikun ferm aħjar li kieku rabba xi ftit tal-esperjenza fit-tmexxija ta' organizzazzjoni kwalunkwe qabel tgħabba bil-piż tal-ħatra bħala prim ministru u bħala mexxej tal-Partit Laburista. L-imġieba tiegħu fil-konfront ta' Chris Cardona qed tkun waħda dgħajjfa. Li kieku Robert Abela għamel żmien bħala president ta' xi għaqda tal-kollezzjonisti tal-bolli jew ta' xi klabb tal-boċċi, kien [...]

Go to Top