Fid-9 ta’ Mejju 1987, nhar għeluq sninu, Raymond Caruana ma kien irċieva ebda rigal. Kien hu stess li ta rigal kbir lil Malta

By
2020-05-08T20:46:06+02:00Fri, 8th May '20, 16:23|

Il-bieraħ binti għalqet għaxar snin. Għaddew l-ewwel għaxar snin ta' ħajjitha. Għeluq l-ewwel għaxar snin, għeluq l-għoxrin sena, għeluq it-tletin sena eċċetra huma speċjali. Kull għaxar snin li jgħaddu għandna nħossuna xxurtjati li rnexxielna nibqgħu mimlijin bil-għomor. Mhux kulħadd ser jirnexxielu jasal biex jagħlaq is-60 sena u jkun hemm inqas persuni li jaslu sa għeluq [...]