Int u taqra’ rapport li xxandar illum fis-Sunday Times of Malta dwar l-arrest tal-Kummissarju tat-Taxxi Interni dwar skambju li kellu fl-2014 ma’ Yorgen Fenech dwar dikjarazzjoni tat-taxxa tal-VAT u l-misteru wara n-nuqqas minn naħa tal-Pulizija li titlob lill-maġistrat inkwirenti li jniedi nvestigazzjoni fuq il-mobile tiegħu u l-fatt li din għażlet li toqgħod tistenna’ l-permess tal-prim ministru …

erġgħu aqraw dan għal darb’oħra u staqsu lilkom infuskom il-għala Robert Abela jista’ jagħti l-każ li m’huwiex komdu mal-istess Kummissarju tat-Taxxi Interni u wkoll dwar l-informazzjoni li dan għandu f’idejh.