Libes żarbun li ma jiġieħx

By
2021-03-04T18:10:47+01:00Thu, 4th Mar '21, 14:00|

Kien patetiku Robert Abela waqt il-konferenza stampa tal-lum dwar l-imxijja. U kien superfiċjali u ardit fit-tweġibiet li ta għan-nom tal-gvern tiegħu. F'ħin minnhom deher li ntebaħ li kien qed jagħżaq u stqarr li ma kienx f'sikktu u li kien qed jieħu l-mediċini. Iżda stqarr ukoll li l-pressjonijiet tal-kariga li qed jokkupa qed ikissruh. Din m'hix [...]

Pajjiż immexxi minn vavu

By
2021-03-04T17:48:13+01:00Thu, 4th Mar '21, 13:40|

Il-filmat li fih Robert Abela jinstema' jħabbar li f'Marzu konna ser nitilqu niġru leħaq infirex sewwa qabel tħabbret l-aħbar inevitabbli li ser jittieħdu miżuri aktar iebsin f'attentat biex titwaqqaf u tiġi kontrollata l-firxa tal-imxijja. Anki dawk li huma mill-aktar xettiċi u ambivalenti skantaw bir-rati għoljin ta' infezzjoni li issa qed jaqbżu t-300 kuljum. L-imwiet qed [...]

Go to Top