Il-poplu mhux ser jinjora l-konsegwenzi perikolużi tal-inkompetenza

By
2021-03-10T20:38:41+01:00Wed, 10th Mar '21, 15:56|

Ma nistax nimmaġina kif dan li ser nikteb b'xi mod jista' jagħti pjaċir lil xi ħadd. Iżda bl-eċċezzjoni tat-trolls lealissimi, ħadd m'għad għandu fiduċja li d-direttivi li jagħti l-gvern qed iservu biex tiġi miġġielda l-imxijja. Ninsabu f'sitwazzjoni disastruża. Wasalna f'estremità li fiha l-president tal-għaqda tat-tobba qed igħid lin-nies biex ma joqgħodux jistennew li jinħarġu direttivi [...]

Maħżen biex jinħażen fih ġid konfiskat? Din xi ċajta oħra?

By
2021-03-10T13:20:43+01:00Wed, 10th Mar '21, 08:13|

Fil-ferneżija li jinsabu fiha biex jippruvaw jikkonvinċu lil tal-Moneyval li, minn stat tal-furbani, Malta saret teokrazija ħielsa mid-dnubiet, il-bieraħ Edward Zammit Lewis uriena l-pjanti ta' maħżen igglorifikat li fih il-gvern bi ħsiebu jaħżen oġġetti lussużi meħudin minn idejn il-kriminali li jkunu akkwistawhom bi flejjes maħmuġin ġejjin minn attivitajiet illeċti. Ir-rappurtar tat-Times of Malta jimmerita li [...]

Go to Top