Ħu ngħasa tajba llejla, Karl Cini

By
2021-03-20T19:57:55+01:00Sat, 20th Mar '21, 19:13|

Illum kien hemm min ra lil Karl Cini jnewwaħ fil-qorti hekk kif intebaħ bil-post fejn kien ser ikollu jorqod mil-lum 'il quddiem ħarira 'l bogħod minn Yorgen Fenech. Mid-dehra qatt m'għaddielu minn rasu li kellu jgħaddi minn dak li għadda minnu llum. Għada jmissu jkellem lill-Pulizija u jikxef magħhom dak kollu li huwa jaf.

Chris Cardona jinsab b’seba’ għajnejn biex jara x’ser ikun id-destin ta’ Keith Schembri

By
2021-03-20T13:27:11+01:00Sat, 20th Mar '21, 11:58|

Fuq WhatsApp group chat ta' partitarji Laburisti, dalgħodu Chris Cardona tella' dan ir-ritratt. Illum m'huwiex biss għeluq snin Simon Busuttil. Illum - mid-dehra wara nofsinhar - il-"kaxxi vojta" li fl-2017 Simon Busuttil kien għadda lill-Qorti ser iwasslu biex jiġu mixlija membri tal-ġgajta kriminali li ħakmet lil pajjiżna. Mhux hekk, Chris Cardona. Din hi r-raġuni li [...]

Dawk li ser naraw fil-Qorti llum m’huma xejn ħlief ġgajta ta’ kriminali

By
2021-03-20T13:12:30+01:00Sat, 20th Mar '21, 10:33|

Bħalissa fl-uffiċċju tal-Economic Crimes Unit tal-Pulizija hemm numru ta' persuni li qed jiġu nterrogati għall-aħħar darba qabel jitressqu l-qorti  mixlija b'ħasil ta' flus maħmuġin u delitti oħrajn konnessi. Ma qrajtx id-dettalji tal-akkużi li ser jinġiebu kontrihom iżda jidher li dawn huma marbutin ma' ħlasijiet illeċti li kienu saru minn Keith Schembri lil dak li kien [...]

Go to Top