Il-Pulizija għandha tinvestiga l-kuntratt li kien sar ma’ tal-Crane Currency

By
2021-03-29T18:34:42+02:00Mon, 29th Mar '21, 13:40|

Fid-dawl tal-provi li ressqet kontra Keith Schembri dwar is-serqa tal-Progress Press, il-Pulizija flimkien ma' istituzzjonijiet oħrajn bħan- National Audit Office għandhom jistħarrġu l-kuntratt tal-Crane Currency. Keith Schembri kien il-factotum u l-perċimes wara dan il-kuntratt. Infakkar li l-Progress Press, li hi waħda mill-kumpanniji sidien tat-Times of Malta, kien irnexxielha takkwista sussidju mill-Malta Enterprise biex setgħet tiffinanzja [...]

Għandu jtir minn postu min wettaq l-abbużi

By
2021-03-29T17:17:59+02:00Mon, 29th Mar '21, 11:58|

F'diskors li għamel il-bieraħ, Robert Abela stqarr li kien ordna t-tħassir tal-kuntratt li Justyne Caruana tat li "seħibha" Daniel Bogdanovic hekk kif tfaċċat l-aħbar fil-mezzi tax-xandir dwar dan il-kuntratt. Dlonk ftakart f'waħda mill-ewwel miżuri li kien ħa Robert Abela: meta kien ordna t-tħassir tal-kuntratt li l-awtorità tat-turiżmu kienet tat lil Konrad Mizzi fiż-żmien meta kien [...]

Go to Top