Illum kien hemm min ra lil Karl Cini jnewwaħ fil-qorti hekk kif intebaħ bil-post fejn kien ser ikollu jorqod mil-lum ‘il quddiem ħarira ‘l bogħod minn Yorgen Fenech.

Mid-dehra qatt m’għaddielu minn rasu li kellu jgħaddi minn dak li għadda minnu llum.

Għada jmissu jkellem lill-Pulizija u jikxef magħhom dak kollu li huwa jaf.