Photo: Jonathan Borg/Times of Malta

Ma ħadtux nifs ‘il ġewwa malli sirtu tafu li l-prim ministru tagħna kien ser jinterrompi l-btala kważi permanenti tiegħu biex jilqa’ prim ministru ta’ pajjiż ieħor? Kemm jidher b’saħħtu. Innutaw kemm ħarqitu x-xemx. Tant qatta’ ħin jilgħaq ix-xemx li swied aktar mill-prim ministru Libjan li jgħix f’deżert.