Żewġ rwoli. Kunflitt wieħed

By
2022-09-01T15:52:55+02:00Tue, 30th Aug '22, 08:50|

Tat-Times of Malta kkwotaw it-tweġibiet li ta l-kelliem tal-PN għall-Intern lil "dawk kollha li skantaw bid-deċiżjoni tal-avukat u deputat tal-PN Joe Giglio li jiddefendi wieħed mill-akkużati u li fl-istess waqt qisu l-fatt ironiku li membru parlamentari tal-Oppożizzjoni qed jirrappreżenta lil min jinsab mixli b'korruzzjoni f'ħadma li wkoll jinsab imdaħħal fiha ministru tal-Partit Laburista." Giglio "tenna [...]

Ħbieb jew għedewwa?

By
2022-09-01T17:45:30+02:00Thu, 25th Aug '22, 10:58|

Ikkritikajt lil Joe Giglio u, b'mod impliċitu lil Alex Borg, għall-istqarrija li ħareġ il-PN u li permezz tagħha ppropona li biex jinstab tarf għall-problemi marbutin mas-sigurtà fil-pajjiż, jeħtieġ li b'mod "immedjat" jitkeċċew dawk il-barranin li jwettqu delitt u jiksru l-liġijiet tal-pajjiż. Il-kliem vag u iebes u n-natura intrinsikament diskriminatorja ta' din l-istqarrija turi li hi [...]

Allat foloz

By
2022-08-20T12:37:21+02:00Fri, 19th Aug '22, 17:59|

Il-każ kontra l-kappillan ta' Marsaxlokk iqajjem l-interess tal-midja għal ħafna raġunijiet. Għalkemm is-soċjetà tagħna qed issir aktar sekulari aktar ma jgħaddi żmien, xorta npoġġu l-qassisin fuq pedestal. Meta jiżbalja wieħed minnhom, l-iskandlu jinħass doppju. L-aktar  aħbar li qajmet l-interess tal-pubbliku kienet li nefaq għexieren ta' eluf ta' ewro fuq pornografija. Mhux reat li tonfoq il-flus [...]

Dawn ukoll għandhom il-vot

By
2022-08-19T18:08:07+02:00Fri, 19th Aug '22, 11:35|

M'iniex qed nikteb din biex inwaqqagħlek il-moral, għalkemm inħoss ċertu solidarjetà jekk ma nibqax waħdi. Żgur li kultant titħassbu dwar x'jagħmlu online ċertu nies, kif jagħtu appoġġ lill-eroj tagħhom minkejja l-evidenza kollha li m'hemm xejn erojku dwarhom, jew kif il-Labour jibqa' jirbaħ l-elezzjonijiet. Lovin Malta tellgħu dan l-artiklu (nimmaġina bi ħlas) dwar kemm tela' l-premju [...]

Il-flus fejn marru?

By
2022-08-18T11:19:30+02:00Wed, 17th Aug '22, 10:25|

Id-deċiżjoni tal-Junior College li jippermettu lill-istudenti li jtemmu l-kors ta' studji tagħhom f'livell avvanzat fuq medda ta' erba' snin minflok sentejn u dan sabiex ikunu jistgħu jaqilgħu x'jieklu għall-familji li jiddependu minnhom, hi ġusta. Hawn familji li mhumiex ilaħħqu u li l-pożizzjoni finanzjarja tagħhom ma tippermettilhomx li jħallu lil uliedhom ta' 16-il sena jattendu l-iskola [...]

Erġajna koppi

By
2022-08-16T18:49:24+02:00Tue, 16th Aug '22, 15:54|

Dalgħodu xandart storja li ġiegħlet lil Adrian Delia jieħu għalih. Fit-tweġiba li xandar,  għajjarni giddieb. Xandart dan kollu biex nuri li mhux veru li jien gdibt. Sadattant, tat-Times of Malta tkellmu dwar il-kwistjoni huma wkoll u fis-sustanza kkonfermaw ir-rapport tiegħi inkluż il-fatt li Joseph Muscat kien semma' lil Adrian Delia bħala avukat għall-klabbijiet tal-futbol tal-premier [...]

Iż-żiemel li darba kien ta’ Trojja

By
2022-08-16T15:11:04+02:00Tue, 16th Aug '22, 13:21|

Adrian Delia qara l-kitba li jien xandart dalgħodu. Huwa wieġeb permezz tal-Facebook u, fost affarijiet oħra, għajjarni giddieb. Aktar tard, x'aktarx għaliex xi ħadd spjegalu kif jien kont sirt naf li Joseph Muscat kien għażlu biex ikun wieħed mill-avukati tal-għaqda tal-klabbijiet tal-futbol tal-premier fin-negozjati li ser isiru mal-MFA, huwa kiteb dan li ġej: Avukat li [...]

Joseph Muscat jerġa’ jdaħħal lil Adrian Delia fil-kamp tal-futbol tal-premier

By
2022-08-16T15:08:42+02:00Tue, 16th Aug '22, 08:39|

Joseph Muscat għażel lil Adrian Delia biex ikun wieħed minn żewġ avukati li, f'isem il-klabbijiet tal-premier, ser jinnegozjaw mal-MFA. Adrian Delia ser jaħdem id f'id ma' Jean Farrugia, wieħed mis-sidien ta' DF Advocates, ditta legali li fl-imgħoddi kienet ċaħdet li kellha rabtiet fil-qrib ma' Keith Schembri meta dan kien iċ-chief of staff fl-uffiċċju tal-prim ministru. [...]

Trattament speċjali

By
2022-08-10T20:13:44+02:00Tue, 9th Aug '22, 12:39|

Joseph Muscat ilmenta li l-istituzzjonijiet qed jaġixxu bil-qorti kontra sħabu sforz il-pressjoni ġejja minn dawk "tas-soltu". Fi kliem ieħor, qed jinsinwa li l-pulizija ddeċidiet li ttella' l-qorti lil Frederick Azzopardi biex tidher li qed tagħmel xi ħaġa u biex teħles minn dawk li qed isejħu għat-twettiq tal-ġustizzja. Ċertament inkunu boloh kemm-il darba nibilgħuha li l-Pulizija [...]

Il-ġeneral u l-erba’ qtates tiegħu

By
2022-08-13T12:38:28+02:00Tue, 9th Aug '22, 09:34|

Lill-eluf li fl-2019 kienu nġabru biex jipprotestaw fit-toroq u li spiċċaw biex niżżlu lil Joseph Muscat mis-setgħa, kienu sejħulhom "erba’ qtates". Mela jekk dawk l-eluf kienu "erba' qtates", x'naqbdu nsejħulhom dawk il-waħdiet li tfaċċaw dalgħodu quddiem il-bieb tal-qorti biex iċapċpu u jtaptpu fuq dahar Frederick Azzopardi? Illum kellna l-okkażjoni naraw il-baħar jaqsam bejn il-fantasiji ta' [...]

Fejn hi l-Armata Feroċi ta’ Joseph?

By
2022-08-10T10:10:15+02:00Tue, 9th Aug '22, 09:09|

Joseph Muscat wiegħed li kien ser jiġbor eluf iwerżqu u jgħajtu. Wissa' li kellu l-ħila li jimla t-toroq tal-Belt Valletta b'folla ta' nies ifferoċjati. B'liema ardir jażżardaw li jixlu uffiċjal li kien ħatar biex jikser il-liġi u jordom wied bit-tarmak? Il-wegħda ta' Joseph Muscat kienet biss duħħan. Minflok protesta massiċċa, nġabret ċorma żgħira [...]

Għala lil Joseph qed tagħtih rasu (6): għandu xorti li l-ipokresija mhix meqjusa bħala delitt kriminali

By
2022-08-08T18:17:52+02:00Mon, 8th Aug '22, 12:09|

Agħti daqqa t'għajn lejn dan ir-rapport dwar kumment li kien għadda Joseph Muscat f'Mejju tal-2018. Dak iż-żmien kien qed jiffaċċja sejħiet biex tinħatar kummissjoni li tmexxi inkjesta pubblika indipendenti dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Irreżista dawk is-sejħiet bl-iskuża li inkjesta setgħet timmina l-investigazzjonijiet kriminali u prosekuzzjonijiet li kien għad iridu jseħħu. Waqt li ffaċċja [...]

Għala lil Joseph qed tagħtih rasu (5): il-wied tal-qirda

By
2022-08-08T17:06:37+02:00Mon, 8th Aug '22, 08:58|

Jeħtieġ nifhmu minn fejn bdiet din l-istorja. Frederick Azzopardi ser jiġi mixli talli baqa' jinjora ordnijiet leġittimi tal-aġenzija dwar il-ħarsien tal-ambjent biex iwaqqaf it-twessiegħ ta' triq f'Wied Qirda fis-Siġġiewi. It-triq kienet qed tinbena biex tieħu post passaġġ illegali li jwassal għal dar fil-wied. U sabiex setgħet tinbena t-triq, kien jeħtieġ li jitqaċċtu siġar protetti. Dak [...]

Għala lil Joseph qed tagħtih rasu (4): Sejjaħ lill-marmalja

By
2022-08-08T17:04:49+02:00Mon, 8th Aug '22, 06:50|

Fis-7 snin li dam prim ministru, Joseph Muscat qatt ma tfaċċa f'xi marċ tal-festa ta' San Gejtanu. Iżd'issa ġie bżonn il-folol li jkun jista' jinqeda' bihom biex ibeżża' lill-uffiċjali pubbliċi milli jaqdu dmirhom u jtellgħu l-qorti lilu u lill-bażużli tiegħu. Ma kienx waħdu fil-marċ ta' San Gejtanu. Imdawwar kif kien bil-manigoldi, kien qisu Don Fanucci [...]

Go to Top