L-isfiduċja fil-Partit Laburista stiednuha b’idejhom

By
2023-05-31T11:42:26+02:00Wed, 31st May '23, 07:11|

Aktar tinteressani r-reazzjoni għall-inċident tal-bieraħ dwar l-Awtorità tal-Ippjanar mill-inċident innifsu. Ejjew naraw ftit x'kien dak li seħħ il-bieraħ. Il-gvern offra €4 miljun lis-sidien ta' djar li jinsabu fiċ-ċentri tal-irħula sabiex isir xogħol ta' tiswija fuqhom. Bis-saħħa tal-iskema, wieħed ikun jista' jifdi sa €11,000 mill-ispejjeż li jkun nefaq. Din l-iskema, li kienet inħarġet ukoll fl-imgħoddi u [...]

M’huwiex makakk daqs kemm jaħseb li hu

By
2023-05-29T00:05:04+02:00Sun, 28th May '23, 09:50|

Fil-Malta Independent tal-lum, Noel Grima għamel użu mill-kelma ‘de-muscatification’ fit-titlu tal-artiklu tiegħu. Skont l-awtur, dan il-pajjiż jeħtieġ li jwarrab għal kollox il-politika li kien mexa' biha Joseph Muscat u dan biex Malta tibda' t-triq tal-fejqan u għamel kritika lil Robert Abela talli żamm politika ta' kontinwità. Fl-istess ġurnal hemm ukoll artiklu miktub minn Kevin Aquilina. [...]

Kummiedji u spettakli waħedna!

By
2023-05-25T15:00:07+02:00Thu, 25th May '23, 12:42|

Il-mistoqsijiet li għamillu l-Awditur Ġenerali dwar il-ħadma tal-isptarijiet, Konrad Mizzi għażel li jinjorahom filwaqt li Joseph Muscat u Keith Schembri bgħatu tweġibiet li ma kienu tweġibiet xejn. Darren Debono irrifjuta li jixhed kontra l-klikka ta' kriminali li kienu qabbduh u dan anki wara li ngħata maħfra talli kien spara lejn uffiċjali tal-pulizija li kienu qed [...]

Wasalna f’salib it-toroq

By
2023-05-17T11:06:35+02:00Wed, 17th May '23, 09:20|

Bħalma qed jagħmel kważi kulħadd, Anġlu Gafà qed jaqra' dak li xxandar dalgħodu fit-Times of Malta, f'The Shift u fl-istampa internazzjonali. X'aktarx li hu kien ilu jaf bid-dettalji ta' din l-informazzjoni minn qabel ma nħatar Kummissarju tal-Pulizija. Iżda issa dawn id-dettalji nafuhom aħna wkoll u nafu wkoll li hu jaf bihom. Taħt l-għajnejn miftuħin beraħ [...]

Robert Abela: kompliċi. Werriet tal-Mafja. Il-Mafja nnifisha

By
2023-05-16T13:22:15+02:00Tue, 16th May '23, 08:33|

Ir-rapport finali tan-NAO dwar il-ħadma tal-isptarijiet ilna nistennewh sa mill-2019 meta konna għamilna talba fil-qorti biex tinbeda' nkjesta dwar delitti kriminali li allegajna li kienu seħħew b'rabta mal-kuntratt dwar l-isptarijiet. Konna għamilna din it-talba fil-qorti għaliex il-Pulizija u l-Avukat Ġenerali kienu njoraw il-provi, b'mod partikolari dawk li kienet xandret Daphne Caruana Galizia. F'appell li kien [...]

Kiluh in-nervi

By
2023-05-15T16:41:11+02:00Mon, 15th May '23, 07:39|

Agħtu daqqa t'għajn lejn dan l-artiklu tal-Prof. Kevin Aquilina li xxandar fil-ħarġa tal-bieraħ ta' The Malta Independent. Il-Prof. Aquilina huwa għalliem u riċerkatur tal-liġi fl-Università. M'huwiex wieħed li għandu xi grazzja kbira ma' Repubblika. Xi ġranet ilu, huwa ħadha kontrina dwar id-deċiżjoni li ħadna dwar il-każ Pilatus li permezz tagħha antiċipajna l-possibilità ta' ħruġ ta' [...]

Għall-qerq, ħadd m’għandu l-ħila li jħabbatha magħhom

By
2023-05-09T19:02:48+02:00Tue, 9th May '23, 08:09|

Għadha kemm inbdiet kampanja mmirata biex tiskredita lil Repubblika u l-kbir għadu ġej. Għad m'hix magħrufa l-identità ta' dak jew ta' dawk li qed iniedu din il-kampanja u dan mhux biss għaliex l-id li qed tixħet il-velenu tinsab moħbija. Jeżistu diversi għejjun li jista' għandhom il-motiv u l-opportunità u għalissa diffiċli li wieħed igħid ir-riħa [...]

Frott it-tixwix

By
2023-05-03T11:03:05+02:00Wed, 3rd May '23, 09:45|

Fil-Jum Dinji dwar il-Libertà tal-Istampa ma xtaqtx noqgħod nitħaddet fuqi nnifsi. Ser taqra' dan li ġej għax nixtieq nagħti kuntest lokali għal dak li kkonkludew tal-RSF: jiġifieri li huwa aktar faċli li wieħed jaħdem bħala ġurnalist fil-parti ta' Ċipru okkupata mit-Torok, fl-Ungerija ta' Orban, fil-Burkina Faso mifnija bil-gwerer u fil-pajjiż korrott tal-Maċedonja ta' Fuq, milli [...]

Go to Top