About Manuel Delia

This author has not yet filled in any details.
So far Manuel Delia has created 7968 blog entries.

Kien fl-interess pubbliku x-xandir taċ-chats li lil Rosianne Cutajar ħarġuha ta’ giddieba

By
2024-01-22T16:30:35+01:00Mon, 22nd Jan '24, 10:49|

Il-Kummissarju tad-Data Protection ħareġ ordni lil Mark Camilleri sabiex dan iħassar il-pubblikazzjoni ta' kopji ta' chats li kienu seħħew bejn Rosianne Cutajar u Yorgen Fenech. Il-Kummissarju qal li x-xandir ta' dawn iċ-chats kiser id-dritt ta' Yorgen Fenech għall-privatezza u ma qabilx mal-argument li ġab Camilleri fis-sens li l-pubblikazzjoni taċ-chats hi waħda ta' interess pubbliku. Wieħed [...]

Is-sewwa jpinġuh bħala dak li hu ħażin. U l-ħażin ipinġuħ bħala dak li hu sewwa

By
2024-01-17T19:35:57+01:00Wed, 17th Jan '24, 07:55|

Il-bieraħ filgħaxija, numru żgħir ta' deputati parlamentari ltaqgħu mal-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard li qed jippilota l-liġi li ser iġġib kważi fix-xejn il-proċedura tal-iffriżar temporanju tal-ġid għal dawk li jkunu mixlija b'ħasil ta' flejjes maħmuġin. Dawn kienu qed jiddiskutu l-liġi fl-istadju tal-kumitat. Jiġifieri dik il-fażi fil-proċess li fiha jiġu mgħarbla l-artikli kollha tal-abbozz u wara l-emendi [...]

Il-bieb infetaħ beraħ

By
2024-01-15T20:40:30+01:00Mon, 15th Jan '24, 11:29|

Huwa tassew ta' sodisfazzjon kbir għalina li t-tliet Imħallfin l-aktar anzjani tal-pajjiż spiċċaw biex qablu magħna u qiesu bħala bla bażi l-argumenti li kienu nġiebu mill-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg u mill-avukat tagħha - l-Avukat tal-Istat Chris Soler - fis-sens li l-ilment li għamlet Repubblika dwar id-deċiżjonijiet li kienet ħadet Buttigieg li l-każ tal-Pilatus Bank kellu [...]

Il-mafja taħfer lilha nnifisha u tistenna’ li nċapċpulha

By
2024-01-11T12:52:06+01:00Thu, 11th Jan '24, 09:29|

Robert Abela jinsab maqbud mill-bajd minn Joseph Muscat. Fiż-żmien meta Muscat kien prim ministru, l-gvern tmexxa' minn ġgajta ta' kriminali. Issa ġejna agħar milli konna għaliex il-gvern sar ostaġġ ta' din il-ġgajta. Bil-għan li jinqeda' Joseph Muscat, is-sena li għaddiet temmejniha bit-tneħħija tal-iffriżar temporanju tal-ġid għal dawk li jaħslu flejjes maħmuġin. U issa li bdejna [...]

Kif tista’ ma ċċempilx lil Jonathan Attard u tgħidlu jagħtih midalja lil George Tabone?

By
2023-12-20T19:43:59+01:00Wed, 20th Dec '23, 11:38|

Il-gvern qed jinqeda' b'George Tabone “tal-Gram” biex imexxi 'l quddiem l-argument politiku favur it-tneħħija tal-iffriżar temporanju tal-ġid f'każijiet ta' ħasil ta' flejjes maħmuġin. Isimgħuh jitkellem b'ton ta' qsim il-qalb f'intervista mat-Times of Malta li matulha ddeskrieva t-tbatija li għadda minnha wara li ġidu kien ġie ffriżat temporanjament sakemm kien ġie liberat mill-qorti tal-akkużi kriminali li [...]

L-għan ewlieni hu dak li tinkixef l-identità tal-għejjun

By
2023-12-14T13:26:41+01:00Thu, 14th Dec '23, 07:43|

Hi ħaġa tal-mistħija li qed tiġi kontemplata liġi li tagħti s-setgħa lill-gvernijiet sabiex bil-moħbi jissemmgħu fuq il-konversazzjonijiet telefoniċi li jkollhom il-ġurnalisti u qrabathom. Jekk xejn, liġi bħal din tammonta għal indħil serju fil-ħajja privata u tagħti krettu lill-idea falza li kull min jagħżel il-professjoni tal-ġurnaliżmu ikun qed jagħmel xi ħaġa ħażina. Bħallikieku l-professjoni ġurnalistika tiġġustifika [...]

Emendi mfassla apposta biex iservu ta’ tarka għal Joseph Muscat

By
2023-12-11T11:40:18+01:00Mon, 11th Dec '23, 10:55|

Il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-Ġustizzja Karol Aquilina għadu kemm xandar stqarrija tal-PN li tesprimi n-nuqqas ta' qbil tal-Partit mal-emendi li l-gvern irid igħaddi fil-liġijiet li jagħtu s-setgħa lill-istat biex jiffriża l-ġid ta' dawk il-persuni li jkunu mixlijin b'ħasil ta' flejjes maħmuġin. L-istqarrija tal-PN tgħid li l-gvern irid bilġri jgħaddi l-emendi mill-Parlament “għal raġunijiet li huma ovvji [...]

Repubblika tal-banana li tbierek is-serq u l-korruzzjoni

By
2023-12-04T11:35:27+01:00Mon, 4th Dec '23, 08:31|

Huwa minnu li, sakemm in-natura umana tibqa' dik li hi, ser ikun hemm ukoll it-tentazzjoni għat-twettiq tal-korruzzjoni. Saħansitra anki jekk din il-korruzzjoni tieħu forma xi ftit jew wisq sofistikata. U l-korruzzjoni taf tkun agħar jekk din titwettaq b'mod sfaċċat. Għaliex min ixaħħam fuq xi kuntratt pubbliku maħsul bis-saħħa ta' diversi strutturi offshore jaf jidher ferm [...]

Ħallelin li jippretendu li jpattu għas-serq bi tfassil ta’ reġistru

By
2023-11-29T16:42:36+01:00Wed, 29th Nov '23, 12:44|

Li kien għall-Ministri, l-ġurnalisti jmisshom ma jimirħux 'il barra mill-uffiċċji tagħhom. Minn naħa tagħhom, l-ġurnalisti ma jistgħux joqgħodu b'idejhom fuq żaqqhom jistennew lill-politiċi jwieġbu t-telefonati tagħhom. B'xorti ħażina għall-politiċi, l-bini tal-Parlament m'għandux parkeġġ taħt l-art u għaldaqstant bosta drabi m'huwiex possibbli għall-Ministri li jevitaw il-mistoqsijiet li jsirulhom mill-ġurnalisti. U għall-okkażjonijiet li fihom isibu ruħhom b'daharhom [...]

Kunfidenzjalità li tmur kontra l-interess pubbliku

By
2023-11-27T17:02:24+01:00Mon, 27th Nov '23, 10:00|

Agħtu daqqa t'għajn lejn dak li Jason Azzopardi tella' dalgħodu fil-Facebook: Dan huwa każ ieħor ta' inkjesta maġisterjali li tikkonkludi li jeżistu raġunijiet li dwarhom għandhom jittieħdu passi bil-qorti kontra xi persuni iżda, forsi minħabba r-riperkussjonijiet politiċi serji li jista' jkun hemm kemm il-darba jinħarġu t-taħrikiet, l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg baqgħet b'idejha fuq żaqqha. Il-proċess [...]

Jipprova jagħmel l-arja hu u jegħreq

By
2023-11-22T11:40:44+01:00Wed, 22nd Nov '23, 07:58|

Wara s-seduta tal-qorti tal-bieraħ li fiha qed jitlob it-tneħħija tal-Maġistrat Gabriella Vella mit-tmexxija tal-inkjesta dwar il-korruzzjoni li seħħet fil-privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet, Joseph Muscat reħielha għall-Facebook, l-awla tal-qorti favorita tiegħu. Huwa kiteb dwar żewġ kwistjonijiet u waħda minn dawn kienet it-tweġiba li tah Robert Aquilina, l-president ta' Repubblika, li l-bieraħ issejjaħ biex jixhed. Qabel xejn, [...]

Istituzzjonijiet maħkumin mill-qarnita tal-kriminalità?

By
2023-11-21T19:33:38+01:00Tue, 21st Nov '23, 15:37|

Illum fil-qorti Joseph Muscat kompla jagħmel l-almu tiegħu biex jipprova jġiegħel lill-Magistrat Gabriella Vella tirrikuża ruħha mill-inkjesta maġisterjali li kienet talbet Repubblika dwar il-korruzzjoni li seħħet fil-privatizzazzjoni tal-isptarijiet. Il-fehma ta' Joseph Muscat hi l-istess fehma bħal dik tal-biċċa 'l kbira tan-nies: jiġifieri li meta wieħed jifli l-provi, wieħed għandu jikkonkludi li Muscat għandu jaqa' taħt [...]

Qed jimmiraw l-armi lejn xulxin

By
2023-11-08T13:08:45+01:00Wed, 8th Nov '23, 10:30|

Il-bieraħ tfaċċa Silvio Grixti u lid-Deputat Prim Ministru Chris Fearne għamillu mistoqsija retorika: "għaliex meta fil-passat riċenti kien hemm STEJJER dwar abbuż minn dawn iċ-ċertifikati l-pulizija ma nvestigawx daqs li kieku NĦAFER kollox. X'taħseb Chris Fearne?" Membri tal-istampa lokali ppruvaw ikellmu lill-eks deputat Laburista biex dawn jingħataw  dettalji dwar l-allegazzjonijiet li għamel. U peress li [...]

L-għibien u l-irxuxtar tal-mobiles ta’ Keith Schembri

By
2023-11-07T11:13:30+01:00Tue, 7th Nov '23, 07:39|

L-avukati ta' Keith Schembri sabu x-xoqqa f'moxtha. Għal xi żmien, mobile li kien qed jinżamm fil-kustodja ta' maġistrat b'rabta ma' kawża li kienet saret kontra Keith Schembri, għeb u sparixxa minn proċess tal-qorti biex imbagħad reġa' tfaċċa f'proċess ieħor li ma kellux jinsab fl-uffiċċju tal-maġistrat. L-avukati ta' Keith Schembri issa qed jippruvaw jieħdu vantaġġ minn [...]

Periklu u theddid

By
2023-10-28T11:43:25+02:00Sat, 28th Oct '23, 08:30|

Il-president ta' Repubblika llum kellu għal darb'oħra jerġa' jagħmel talba biex jingħata protezzjoni mill-Pulizija minħabba theddid li qed jirċievi. Għal żmien qasir, il-Pulizija kienu pprovdewh b'għassa bil-lejl biswit id-dar tiegħu. U ftit wara din l-għassa tneħħiet. Din l-għassa ma tneħħietx għax it-theddid kien naqas. Tneħħiet u għadu sal-lum mingħajr ebda protezzjoni minkejja li qed isegwu [...]

Qed jippruvaw jaqdu lil Alla u lix-xitan

By
2023-10-26T14:18:00+02:00Thu, 26th Oct '23, 10:17|

Meta ġie mistoqsi mit-Times of Malta biex jikkummenta dwar is-sentenza tal-Qorti tal-Appell li ordnatlu jħallas parti mill-ispejjeż tal-kawża li kien għamel Adrian Delia, Joseph Muscat stqarr li l-privatizzazzjoni tal-isptarijiet kienet falliet minħabba atti malizzjużi ta' "interessi moħbija". Muscat ma qalx dawn l-interessi ta' min kienu. Għalih kien biżżejjed li jgħid li dawn l-interessi jeżistu biex [...]

Reazzjoni ndannata ta’ prim ministru assedjat

By
2023-10-24T13:11:56+02:00Tue, 24th Oct '23, 08:30|

Irrabjani ċertu diskors li lissen Robert Abela fil-Parlament il-bieraħ meta tkellem dwar is-sentenza li tat il-Qorti tal-Appell. Segwu bran mid-diskors tiegħu tal-bieraħ: Fi ftit kliem, il-Prim Ministru l-bieraħ stqarr li jekk Imħallef ma jaqtax sentenza skont kif ikunu jriduha tal-Oppożizzjoni u tas-soċjetà ċivili mmexxijin minn ħu dak li jinsab bil-qiegħda fuq il-bankijiet parlamentari ta' faċċata [...]

Wara li serqulna l-isptarijiet, issa jridu jisirqulna d-demokrazija

By
2023-10-24T11:35:45+02:00Tue, 24th Oct '23, 08:15|

L-istqarrija li xandar il-gvern wara li Imħallfin li huma l-aktar ġudikanti mlaħħqin fil-pajjiż iddikjaraw li “uffiċjali għolja tal-gvern" kienu kkonġuraw f'ħadma “sabiex flejjes mill-kaxxa ta' Malta jimlew il-bwiet ta' VGH” kienet qisha doċċa kiesħa. Qalulna li ‘ma stennejniex is-sentenza tal-qorti biex nieħdu l-isptarijiet f'idejna’, huma u jtaptpu fuq spallejhom stess talli - għaġeb tal-għeġubijiet - [...]

Go to Top