About Manuel Delia

This author has not yet filled in any details.
So far Manuel Delia has created 7817 blog entries.

Loġika bażwija

By
2023-08-30T20:30:39+02:00Wed, 30th Aug '23, 17:24|

Waqt li l-bieraħ kien qed iwieġeb għall-mistoqsijiet, Joseph Muscat ġie mistoqsi mid-deputat Nazzjonalista Darren Carabott dwar artiklu li jien kont ktibt f'Ġunju 2018. Hawn tistgħu taraw il-link għal dan l-artiklu li fih kont ktibt li f'Jannar 2015 Keith Schembri kien irċieva ammont sostanzjali ta' flus u dan ftit wara li wasal lura Malta mill-Ażerbajġan. Dan [...]

La ser inħalluh jipprova jnessi l-fatti u lanqas m’aħna ser nippermettulu li jgħawweġ l-istorja

By
2023-08-30T14:56:31+02:00Wed, 30th Aug '23, 07:50|

Joseph Muscat kien iħossu komdu fil-Ministeru tal-Verità bil-qiegħda wara Winston Smith. Il-bieraħ ipprova jnessi dak kollu li sirna nafu bih bis-saħħa tax-xhieda li kienet ingħatat quddiem l-Imħallfin tal-inkjesta dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Ix-xhieda kważi lkoll instemgħu fil-beraħ. Ċertament nistgħu ma naqblux ma' wħud mir-rakkomandazzjonijiet li kienu għamlu l-Imħallfin, iżda jekk ser noqgħodu mmeru [...]

Il-ħniżrijiet ħallewh iwettaqhom għax għandu l-barka

By
2023-08-28T19:12:26+02:00Mon, 28th Aug '23, 10:57|

Ħadd ma messu skanta meta xi ġranet ilu Johann Grech indirizza lin-nazzjon u tkellem bil-lingwaġġ użat minn Joseph Muscat u Robert Abela fil-konfront ta' min jikkritika l-politika tal-gvern u stqarr li "qed tiġi attakkata Malta". Johann Grech huwa propagandist veteran tal-Partit Laburista. U billi jippoża għar-ritratti ma' artisti famużi li jitħallsu mill-kaxxa ta' Malta biex [...]

Jikkastigaw lil min jikxef il-ħmieġ

By
2023-08-17T12:33:22+02:00Thu, 17th Aug '23, 09:21|

Ma nistax naħlef għall-allegazzjonijiet li għamel illum Arnold Cassola f'artiklu li kiteb fit- Times of Malta. Madankollu, b'riżq dak li ser nikteb, ser nassumi li l-allegazzjonijiet li għamel huma minnhom. Fi ftit kliem, Cassola allega li ċertu Ażiż - bniedem li twieled f'kamp tar-refuġjati fil-Palestina - kien emigra lejn Malta madwar 18 il-sena ilu u [...]

Norma Saliba xortiha daqshekk tajba?

By
2023-08-14T11:49:10+02:00Mon, 14th Aug '23, 09:07|

Norma Saliba ma tantx irreġistrat suċċessi fl-aħħar impjieg li kellha ħlief dak li sservi bħala qaddejja tal-gvern fix-xandir tal-aħbarijiet fuq l-istazzjon nazzjonali televiżiv. Hawn xi ħadd li jista' jiftakar f'biċċa xogħol ġurnalistika, waħda li hi waħda, li din wettqet? Taħt it-tmexxija tagħha, l-Aħbarijiet ta' TVM ta' sikwit ġew kundannati fuq akkużi ta' parzjalità u qatt [...]

Rakkomandazzjonijiet li, sentejn wara, baqgħu fuq xkaffa jiġimgħu t-trab

By
2023-07-29T11:31:34+02:00Sat, 29th Jul '23, 07:02|

Bħal-lum sentejn ilu, tliet Imħallfin xandru rapport wara li kienu semgħu lil għexieren ta' xhieda jagħmlu r-rakkont tagħhom dwar iċ-ċirkostanzi li fihom inqatlet Daphne Caruana Galizia. Il-biċċa l-kbira tax-xhieda li nstemgħet ingħatat fil-beraħ u l-ġurnali kienu xandru rapporti estensivi. Ħaġa bħal din ma kienitx waħda tas-soltu. Fil-ġranet ta' wara l-qtil ta' Daphne, l-gvern ta' Joseph [...]

Mill-1987 ‘l hawn, qatt ma kellna diżastru bħal dan

By
2023-07-25T18:14:46+02:00Tue, 25th Jul '23, 14:50|

F'daqqa waħda lill-ministri mhux qed narawhom b'nemes. Dawn tgħidx kemm għaġġlu biex iħabbru li l-ħsarat li kkawżaw il-qtugħ tad-dawl issa ssewwew. Meta fil-fatt ma kienu ssewwew xejn għaliex id-dawl xorta waħda baqa' jinqata'. Sadattant mill-isptar Monte Carmeli smajna stejjer tal-waħx dwar pazjenti mħollijin fis-sħana u fid-dlam għal sigħat sħaħ. Smajna wkoll bil-generators tal-Isptar Mater Dei [...]

X’jeħtieġ jagħmel il-PN biex ikompli miexi ‘l quddiem

By
2023-07-24T18:04:01+02:00Mon, 24th Jul '23, 14:17|

L-istejjer ewlenin li xxandru l-bieraħ f'The Sunday Times of Malta u fil-Malta Today dwar l-aħħar sondaġġi politiċi mal-ewwel daqqa t'għajn jidhru kontradittorji. Is-sondaġġi m'huma xejn ħlief għodda u, biex ikunu effettivi, wieħed ikun jeħtieġ li jitgħallem dwar kif għandu jużahom. Hemm ċerta konsistenza bejn iż-żewġ sondaġġi. Robert Abela m'għandux kontroll sod fuq il-Partit Laburista. Mal-medda [...]

Ma ħasbux għall-għodda meħtieġa biex intellgħu biżżejjed “ilma”

By
2023-07-21T13:36:11+02:00Thu, 20th Jul '23, 12:58|

Niddikjara bil-quddiem li jien m'jinix espert fil-ġenerazzjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku, fl-ippjanar urban, fil-meteroloġija, fix-xjenza li għandha x'taqsam mat-temp u f'dak kollu marbut mal-kwistjoni l-għala wħud minna ma nistgħux niċċarġjaw il-mobile tagħna u li allura dak li qed nikteb ma jistgħux jaqrawh. Il-gvern jinsab imbeżża' li n-nies qed twaħħal fih għall-qtugħ tal-provvista tad-dawl mill-power station. Normalment [...]

Ribelljoni u daqqa ta’ stallett li wasslu l-bastiment fil-port

By
2023-07-18T08:28:35+02:00Mon, 17th Jul '23, 22:33|

Għadni kemm attendejt għall-velja li saret fil-pjazza ta' quddiem Kastilja li ssejħet favur it-tnedija ta' inkjesta pubblika dwar iċ-ċirkostanzi li wasslu għall-qtil ta' Jean Paul Sofia. Kull min attenda kien jaf bil-quddiem li l-għan uffiċjali tal-velja kien diġà ntlaħaq. Sa minn dalgħodu kien jidher li Robert Abela kien ser ikollu jċedi l-armi u jagħti widen [...]

Nilqgħu s-sejħa tal-familja ta’ Jean Paul Sofia

By
2023-07-15T09:00:13+02:00Fri, 14th Jul '23, 07:36|

Qabel nhar l-Erbgħa, ma nafx jekk il-membri tal-familja ta' Jean Paul Sofia qattx xirfu fuq l-għatba tal-iStrangers Gallery tal-Parlament. Dakinhar filgħaxija huma sabu ruħhom fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Bħala regola, l-għajjat tan-nies dirett lejn il-Parlamentari xejn ma jinżilli għasel għax ifakkarni f'ċerti episodji tal-waħx li kienu seħħew waqt ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Idealment, lill-membri parlamentari ntellgħuhom biex jirrappreżentawna u, [...]

Omm imnikkta titkarrab u Robert Abela jdawwar wiċċu n-naħa l-oħra

By
2023-07-12T21:48:44+02:00Tue, 11th Jul '23, 11:27|

Meta jkun fil-bżonn, m'għandux ikun hemm ebda mistħija għal dak li jagħżel li jitkarrab. Imissu jistħi dak li jkollna nitkarrbu miegħu biex ma jħalliniex f'sitwazzjoni li fiha jkollna noqgħodu nitkarrbu. Il-bieraħ omm Jean Paul Sofia għamlet ġurnata sħiħa barra l-bini tal-Parlament tiġbor il-firem sabiex tipperswadi lill-prim ministru jaħtar inkjesta pubblika biex insiru nafu jekk l-istat [...]

Mhux biss hi mġieba tal-vavi: hi wkoll imġieba korrotta

By
2023-07-08T08:26:53+02:00Fri, 7th Jul '23, 12:19|

Fil-każ ta' Jean Paul Sofia, l-imġieba ta' Robert Abela mhux biss kienet tixbaħ dik tal-vavi. Kienet ukoll imġieba korrotta. Il-bieraħ fil-Parlament seħħ dibattitu li matulu ntalbet it-tnedija ta' inkjesta bil-għan li nsiru nafu jekk kienx hemm nuqqasijiet minn naħa tal-gvern  u dwar jekk il-mewt qasir il-għomor ta' Sofia setgħetx ġiet evitata. Inkjesta indipendenti għandha awtorità [...]

It-torri qed jiġġarraf

By
2023-07-03T12:28:51+02:00Mon, 3rd Jul '23, 09:20|

Ir-riħa tinten li tinxtamm fl-arja ilha magħna minn dakinhar fl-2013 li tal-Labour ħadu r-riedni tal-gvern f'idejhom. Il-bidla fil-gvern suppost kellha tkun bidla għall-aħjar. Xejn minn dan. Ċertament ma tantx għandna b'xiex neċċitaw irwieħna. Nistgħu biss nobsru x'ser iseħħ wara li jinkaljalhom il-vapur. Iżda dak li qed iseħħ bħalissa ma jistax ikun aktar ċar quddiem għajnejna. [...]

Meta taqa’ ħesrem il-maskra tal-għaref jitbissem

By
2023-06-28T16:10:25+02:00Wed, 28th Jun '23, 09:12|

Waqt li l-bieraħ kien qed jiġi bbumbardjat b'sensiela ta' mistoqsijiet ma jaqtgħu xejn mill-President tal-Kumitat Parlamentari dwar il-Kontijiet Pubbliċi Darren Carabott, Joseph Muscat deher maħruq u insista li m'huwiex pappagall. Ftit kienu dawk li ma nnutawx l-ironija fil-kuntest tal-fatt li f'dawn l-aħħar ġranet sirna nafu li hu kien bgħat kontijiet li jammontaw għall-eluf ta' ewro [...]

Kif marret il-baħar is-sistema tal-gwardjani lokali

By
2023-06-26T12:50:15+02:00Mon, 26th Jun '23, 08:55|

Fl-2011, meta kien għadu Kap tal-Oppożizzjoni, Joseph Muscat stqarr li kien bi ħsiebu "jaqbad il-barri minn qrunu u jindirizza s-"serq" fis-sistema tal-gwardjani lokali". Sa dak iż-żmien, is-sistema tal-gwardjani lokali kienet diġà ilha għaxar snin li ddaħħlet. Fl- 2011, l-Kunsilli Lokali kienu ngħataw is-setgħa li jqabbdu lil dawn il-gwardjani biex jissorveljaw it-toroq. Meta kien ikun hemm [...]

Aqraw dan li ġej u roddu s-slaleb

By
2023-06-21T13:43:44+02:00Wed, 21st Jun '23, 08:15|

Fl-2003 Joseph Muscat kien għamel tabirruħu li l-Partit Laburista rebaħ il-kampanja tar-referendum dwar is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Dawk li vvutaw "Le" kienu ħafna inqas minn dawk li vvutaw "Iva" u madankollu ħareġ jiċċelebra fit-toroq. Jien għidt li għamel tabirruħu li rebħu, iżda x'ħass bejnu u bejn ruħu jien ma nafx. Nista' biss nikkummenta dwar [...]

Li jonqos huwa t-tfassil ta’ pjan serju

By
2023-06-07T20:16:47+02:00Wed, 7th Jun '23, 08:22|

Qrajt dalgħodu l-editorjal tat-Times of Malta li jsegwi dak li stqarr Clyde Caruana dan l-aħħar dwar il-ħtieġa li jiġi riformat u mibdul il-mudell ekonomiku Malti. L-editur igħid li l-gvern għandu jwettaq din ir-riforma llum qabel għada. Hekk hu. Wara kollox jidher li hawn qbil ġenerali li ma nistgħux nibqgħu mexjin fuq it-triq li qbadna. Madankollu [...]

L-istat tal-Istat

By
2023-06-02T15:33:41+02:00Fri, 2nd Jun '23, 08:54|

a It-tielet hekk imsejħa konferenza dwar "l-istat tan-nazzjon" qed titnieda llum presjeduta mill-President George Vella. Skont stqarrija uffiċjali li ħabbret il-konferenza: “Il-President Vella innota li t-temi li ser jiġu diskussi fil-konferenza ta' din is-sena huma marbutin direttament mal-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadin. Dawn jinkludu l-familja, l-mezzi tax-xandir u l-isfidi ġodda li dawn għandhom quddiemhom fis-soċjetà, t-tradizzjonijiet [...]

L-isfiduċja fil-Partit Laburista stiednuha b’idejhom

By
2023-05-31T11:42:26+02:00Wed, 31st May '23, 07:11|

Aktar tinteressani r-reazzjoni għall-inċident tal-bieraħ dwar l-Awtorità tal-Ippjanar mill-inċident innifsu. Ejjew naraw ftit x'kien dak li seħħ il-bieraħ. Il-gvern offra €4 miljun lis-sidien ta' djar li jinsabu fiċ-ċentri tal-irħula sabiex isir xogħol ta' tiswija fuqhom. Bis-saħħa tal-iskema, wieħed ikun jista' jifdi sa €11,000 mill-ispejjeż li jkun nefaq. Din l-iskema, li kienet inħarġet ukoll fl-imgħoddi u [...]

Go to Top