About Manuel Delia

This author has not yet filled in any details.
So far Manuel Delia has created 7972 blog entries.

Nilqgħu s-sejħa tal-familja ta’ Jean Paul Sofia

By
2023-07-15T09:00:13+02:00Fri, 14th Jul '23, 07:36|

Qabel nhar l-Erbgħa, ma nafx jekk il-membri tal-familja ta' Jean Paul Sofia qattx xirfu fuq l-għatba tal-iStrangers Gallery tal-Parlament. Dakinhar filgħaxija huma sabu ruħhom fiċ-ċentru tal-attenzjoni. Bħala regola, l-għajjat tan-nies dirett lejn il-Parlamentari xejn ma jinżilli għasel għax ifakkarni f'ċerti episodji tal-waħx li kienu seħħew waqt ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Idealment, lill-membri parlamentari ntellgħuhom biex jirrappreżentawna u, [...]

Omm imnikkta titkarrab u Robert Abela jdawwar wiċċu n-naħa l-oħra

By
2023-07-12T21:48:44+02:00Tue, 11th Jul '23, 11:27|

Meta jkun fil-bżonn, m'għandux ikun hemm ebda mistħija għal dak li jagħżel li jitkarrab. Imissu jistħi dak li jkollna nitkarrbu miegħu biex ma jħalliniex f'sitwazzjoni li fiha jkollna noqgħodu nitkarrbu. Il-bieraħ omm Jean Paul Sofia għamlet ġurnata sħiħa barra l-bini tal-Parlament tiġbor il-firem sabiex tipperswadi lill-prim ministru jaħtar inkjesta pubblika biex insiru nafu jekk l-istat [...]

Mhux biss hi mġieba tal-vavi: hi wkoll imġieba korrotta

By
2023-07-08T08:26:53+02:00Fri, 7th Jul '23, 12:19|

Fil-każ ta' Jean Paul Sofia, l-imġieba ta' Robert Abela mhux biss kienet tixbaħ dik tal-vavi. Kienet ukoll imġieba korrotta. Il-bieraħ fil-Parlament seħħ dibattitu li matulu ntalbet it-tnedija ta' inkjesta bil-għan li nsiru nafu jekk kienx hemm nuqqasijiet minn naħa tal-gvern  u dwar jekk il-mewt qasir il-għomor ta' Sofia setgħetx ġiet evitata. Inkjesta indipendenti għandha awtorità [...]

It-torri qed jiġġarraf

By
2023-07-03T12:28:51+02:00Mon, 3rd Jul '23, 09:20|

Ir-riħa tinten li tinxtamm fl-arja ilha magħna minn dakinhar fl-2013 li tal-Labour ħadu r-riedni tal-gvern f'idejhom. Il-bidla fil-gvern suppost kellha tkun bidla għall-aħjar. Xejn minn dan. Ċertament ma tantx għandna b'xiex neċċitaw irwieħna. Nistgħu biss nobsru x'ser iseħħ wara li jinkaljalhom il-vapur. Iżda dak li qed iseħħ bħalissa ma jistax ikun aktar ċar quddiem għajnejna. [...]

Meta taqa’ ħesrem il-maskra tal-għaref jitbissem

By
2023-06-28T16:10:25+02:00Wed, 28th Jun '23, 09:12|

Waqt li l-bieraħ kien qed jiġi bbumbardjat b'sensiela ta' mistoqsijiet ma jaqtgħu xejn mill-President tal-Kumitat Parlamentari dwar il-Kontijiet Pubbliċi Darren Carabott, Joseph Muscat deher maħruq u insista li m'huwiex pappagall. Ftit kienu dawk li ma nnutawx l-ironija fil-kuntest tal-fatt li f'dawn l-aħħar ġranet sirna nafu li hu kien bgħat kontijiet li jammontaw għall-eluf ta' ewro [...]

Kif marret il-baħar is-sistema tal-gwardjani lokali

By
2023-06-26T12:50:15+02:00Mon, 26th Jun '23, 08:55|

Fl-2011, meta kien għadu Kap tal-Oppożizzjoni, Joseph Muscat stqarr li kien bi ħsiebu "jaqbad il-barri minn qrunu u jindirizza s-"serq" fis-sistema tal-gwardjani lokali". Sa dak iż-żmien, is-sistema tal-gwardjani lokali kienet diġà ilha għaxar snin li ddaħħlet. Fl- 2011, l-Kunsilli Lokali kienu ngħataw is-setgħa li jqabbdu lil dawn il-gwardjani biex jissorveljaw it-toroq. Meta kien ikun hemm [...]

Aqraw dan li ġej u roddu s-slaleb

By
2023-06-21T13:43:44+02:00Wed, 21st Jun '23, 08:15|

Fl-2003 Joseph Muscat kien għamel tabirruħu li l-Partit Laburista rebaħ il-kampanja tar-referendum dwar is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Dawk li vvutaw "Le" kienu ħafna inqas minn dawk li vvutaw "Iva" u madankollu ħareġ jiċċelebra fit-toroq. Jien għidt li għamel tabirruħu li rebħu, iżda x'ħass bejnu u bejn ruħu jien ma nafx. Nista' biss nikkummenta dwar [...]

Li jonqos huwa t-tfassil ta’ pjan serju

By
2023-06-07T20:16:47+02:00Wed, 7th Jun '23, 08:22|

Qrajt dalgħodu l-editorjal tat-Times of Malta li jsegwi dak li stqarr Clyde Caruana dan l-aħħar dwar il-ħtieġa li jiġi riformat u mibdul il-mudell ekonomiku Malti. L-editur igħid li l-gvern għandu jwettaq din ir-riforma llum qabel għada. Hekk hu. Wara kollox jidher li hawn qbil ġenerali li ma nistgħux nibqgħu mexjin fuq it-triq li qbadna. Madankollu [...]

L-istat tal-Istat

By
2023-06-02T15:33:41+02:00Fri, 2nd Jun '23, 08:54|

a It-tielet hekk imsejħa konferenza dwar "l-istat tan-nazzjon" qed titnieda llum presjeduta mill-President George Vella. Skont stqarrija uffiċjali li ħabbret il-konferenza: “Il-President Vella innota li t-temi li ser jiġu diskussi fil-konferenza ta' din is-sena huma marbutin direttament mal-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadin. Dawn jinkludu l-familja, l-mezzi tax-xandir u l-isfidi ġodda li dawn għandhom quddiemhom fis-soċjetà, t-tradizzjonijiet [...]

L-isfiduċja fil-Partit Laburista stiednuha b’idejhom

By
2023-05-31T11:42:26+02:00Wed, 31st May '23, 07:11|

Aktar tinteressani r-reazzjoni għall-inċident tal-bieraħ dwar l-Awtorità tal-Ippjanar mill-inċident innifsu. Ejjew naraw ftit x'kien dak li seħħ il-bieraħ. Il-gvern offra €4 miljun lis-sidien ta' djar li jinsabu fiċ-ċentri tal-irħula sabiex isir xogħol ta' tiswija fuqhom. Bis-saħħa tal-iskema, wieħed ikun jista' jifdi sa €11,000 mill-ispejjeż li jkun nefaq. Din l-iskema, li kienet inħarġet ukoll fl-imgħoddi u [...]

M’huwiex makakk daqs kemm jaħseb li hu

By
2023-05-29T00:05:04+02:00Sun, 28th May '23, 09:50|

Fil-Malta Independent tal-lum, Noel Grima għamel użu mill-kelma ‘de-muscatification’ fit-titlu tal-artiklu tiegħu. Skont l-awtur, dan il-pajjiż jeħtieġ li jwarrab għal kollox il-politika li kien mexa' biha Joseph Muscat u dan biex Malta tibda' t-triq tal-fejqan u għamel kritika lil Robert Abela talli żamm politika ta' kontinwità. Fl-istess ġurnal hemm ukoll artiklu miktub minn Kevin Aquilina. [...]

Kummiedji u spettakli waħedna!

By
2023-05-25T15:00:07+02:00Thu, 25th May '23, 12:42|

Il-mistoqsijiet li għamillu l-Awditur Ġenerali dwar il-ħadma tal-isptarijiet, Konrad Mizzi għażel li jinjorahom filwaqt li Joseph Muscat u Keith Schembri bgħatu tweġibiet li ma kienu tweġibiet xejn. Darren Debono irrifjuta li jixhed kontra l-klikka ta' kriminali li kienu qabbduh u dan anki wara li ngħata maħfra talli kien spara lejn uffiċjali tal-pulizija li kienu qed [...]

Wasalna f’salib it-toroq

By
2023-05-17T11:06:35+02:00Wed, 17th May '23, 09:20|

Bħalma qed jagħmel kważi kulħadd, Anġlu Gafà qed jaqra' dak li xxandar dalgħodu fit-Times of Malta, f'The Shift u fl-istampa internazzjonali. X'aktarx li hu kien ilu jaf bid-dettalji ta' din l-informazzjoni minn qabel ma nħatar Kummissarju tal-Pulizija. Iżda issa dawn id-dettalji nafuhom aħna wkoll u nafu wkoll li hu jaf bihom. Taħt l-għajnejn miftuħin beraħ [...]

Robert Abela: kompliċi. Werriet tal-Mafja. Il-Mafja nnifisha

By
2023-05-16T13:22:15+02:00Tue, 16th May '23, 08:33|

Ir-rapport finali tan-NAO dwar il-ħadma tal-isptarijiet ilna nistennewh sa mill-2019 meta konna għamilna talba fil-qorti biex tinbeda' nkjesta dwar delitti kriminali li allegajna li kienu seħħew b'rabta mal-kuntratt dwar l-isptarijiet. Konna għamilna din it-talba fil-qorti għaliex il-Pulizija u l-Avukat Ġenerali kienu njoraw il-provi, b'mod partikolari dawk li kienet xandret Daphne Caruana Galizia. F'appell li kien [...]

Kiluh in-nervi

By
2023-05-15T16:41:11+02:00Mon, 15th May '23, 07:39|

Agħtu daqqa t'għajn lejn dan l-artiklu tal-Prof. Kevin Aquilina li xxandar fil-ħarġa tal-bieraħ ta' The Malta Independent. Il-Prof. Aquilina huwa għalliem u riċerkatur tal-liġi fl-Università. M'huwiex wieħed li għandu xi grazzja kbira ma' Repubblika. Xi ġranet ilu, huwa ħadha kontrina dwar id-deċiżjoni li ħadna dwar il-każ Pilatus li permezz tagħha antiċipajna l-possibilità ta' ħruġ ta' [...]

Għall-qerq, ħadd m’għandu l-ħila li jħabbatha magħhom

By
2023-05-09T19:02:48+02:00Tue, 9th May '23, 08:09|

Għadha kemm inbdiet kampanja mmirata biex tiskredita lil Repubblika u l-kbir għadu ġej. Għad m'hix magħrufa l-identità ta' dak jew ta' dawk li qed iniedu din il-kampanja u dan mhux biss għaliex l-id li qed tixħet il-velenu tinsab moħbija. Jeżistu diversi għejjun li jista' għandhom il-motiv u l-opportunità u għalissa diffiċli li wieħed igħid ir-riħa [...]

Frott it-tixwix

By
2023-05-03T11:03:05+02:00Wed, 3rd May '23, 09:45|

Fil-Jum Dinji dwar il-Libertà tal-Istampa ma xtaqtx noqgħod nitħaddet fuqi nnifsi. Ser taqra' dan li ġej għax nixtieq nagħti kuntest lokali għal dak li kkonkludew tal-RSF: jiġifieri li huwa aktar faċli li wieħed jaħdem bħala ġurnalist fil-parti ta' Ċipru okkupata mit-Torok, fl-Ungerija ta' Orban, fil-Burkina Faso mifnija bil-gwerer u fil-pajjiż korrott tal-Maċedonja ta' Fuq, milli [...]

Lill-Kummissarju Reynders mingħalihom li ser ibellgħuhielu li f’Malta issa kollox ward u żahar

By
2023-04-28T18:37:20+02:00Fri, 28th Apr '23, 07:36|

Il-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-ġustizzja jinsab Malta għal ftit ġranet. Waqt li jkun hawn ser jiltaqa' ma' ministri li, minn dak li rriżulta minn xi laqgħat li saru fil-pubbliku, qalulu li Malta "kienet tgħallmet il-lezzjonijiet li kellha titgħallem" dwar il-governanza tajba u li issa kollox ward u żahar. Dalgħodu ser jiltaqa' mal-NGOs u jien bi ħsiebni [...]

Id-dnub ma jorqodx

By
2023-04-26T10:13:42+02:00Wed, 26th Apr '23, 08:17|

Angelo Gafà jiċħad li ħeba' maħfriet li ngħataw bil-quddiem lil uffiċjali tal-Pilatus Bank li kienu ġew identifikati minn Maġistrat bħala l-persuni li kellhom jittieħdu passi bil-qorti kontra tagħhom. Din iċ-ċaħda saret minkejja l-fatt li l-ktieb il-ġdid li xandar Robert Aquilina bil-provi ċari jindika l-kuntrarju: permezz ta' e-mails interni li kienu ġew skambjati, uffiċjali tal-pulizija jitkellmu [...]

Alfred Sant għandu memorja twila

By
2023-04-25T19:53:01+02:00Sun, 23rd Apr '23, 07:54|

Illum bosta huma dawk li ma għexux iż-żmien li matulu l-politika Maltija kellha lil Alfred Sant bħala politiku ewlieni. U l-bqija jinsew li għandhom ikunu grati talli m'għadhomx jiftakru żmienu. Il-bieraħ assistejna għall-aħħar att tiegħu fil-programm tar-radju ta' Andrew Azzopardi, li xejn ma niżel għasel. Bi ħsiebni nsemmi ftit mill-ħsibijiet filosofiċi li ħareġ bihom u [...]

Go to Top