MEPs lill-Bank Ċentrali Ewropew: Agħlaq lill-Pilatus!

By
2018-03-29T08:54:52+02:00Tue, 27th Mar '18, 06:26|

Membri tal-Parlament Ewropew, li qed ikomplu jinvestigaw fuq il-korruzzjoni u s-saltna tad-dritt f'Malta, kitbu lil Mario Draghi tal-Bank Ċentrali Ewropew u talbuh jagħlaq il-Bank Pilatus u jirtiralu l-liċenzja. Dan wara li l-gvern ma ħa l-ebda passi biex jagħlaq il-Pilatus minkejja l-fatt li l-uniku proprjetarju ta' dan il-bank spiċċa miżmum f'ħabs federali Amerikan mixli b'sitt kapi [...]

GUEST POST: Resqin lejn 6 xhur

By
2018-03-29T09:02:26+02:00Tue, 27th Mar '18, 05:39|

By Pat Azzopardi Preziosi: Rajt dan ir-ritratt u rġajt bdejt nibki. Bkejt it-tfulija li nsterqet lil dawn it-tliet subien li kellhom jgħixu bil-ħsieb li lil ommhom jobogħduha, waqqgħuha għaż-żufjett, u gidbu fuqha. Bkejt għaliex dawn it-tliet subien ma setgħux jitħabbu wisq mal-annimali għeżież tagħhom, għax kull darba kienu jivvalenawhomlhom jew iħanxrulhom għonqhom. Bkejt għall-ġenituri tagħha, [...]

Go to Top