Month: April 2018

Inqabad il-far

Inqabad il-far

Fil-Parlament illejla Jason Azzopardi kixef l-isem tal-uffiċjal tal-pulizija li qed jiġi suspettat minn uffiċjali anzjani tal-pulizija li, qabel l-arrest tagħhom, widdeb lill-aħwa Degiorgio li kienu appik ser jiġu arrestati bl-intiża li dawn ikollhom biżżejjed żmien biex jeħilsu minn provi li setgħu jinġiebu kontrihom. Huwa allegat li Alfred u George Degiorgio flimkien ma’ Vince Cassar kienu …

+ Read More

Xi ħadd mill-Kwartier Ġenerali tal-Pulizija tarraf kelma lill-allegati assassini qabel dawn ġew arrestati?

Xi ħadd mill-Kwartier Ġenerali tal-Pulizija tarraf kelma lill-allegati assassini qabel dawn ġew arrestati?

Il-Pulizija ma weġbitx għall-mistoqsija dwar jekk, fil-fehma tagħhom, xi ħadd kienx tarraf kelma lill-allegati assassini li tqabbdu biex joqtlu lil Daphne Caruana Galizia qabel l-arrest tagħhom. Il-Pulizija għandha twieġeb. Il-Pulizija m’humiex biss fid-dmir li jarrestaw lil min ikun suspettat bit-twettiq ta’ reat kriminali. Ma tridx wisq għerf biex tarresta lil xi ħadd f’pajjiż żgħir bħalma …

+ Read More

Matthew Caruana Galizia dwar il-preżenza ta’ Adrian Delia fid-dimostrazzjoni tal-bieraħ

Matthew Caruana Galizia dwar il-preżenza ta’ Adrian Delia fid-dimostrazzjoni tal-bieraħ

Dan huwa dak li kiteb Matthew Caruana Galizia fuq Facebook ftit minuti ilu: Il-preżenza ta’ Delia fil-protesti huwa tentattiv biex inaddaf ir-reputazzjoni tiegħu. Il-ġlieda tagħkom bħala ċittadini hija ġlieda għad-dinjità tagħkom. Mhix ġlieda biex teħilsu minn klikka – dik ta’ Joseph Muscat – u tbiddluha ma’ klikka oħra – dik ta’ Adrian Delia. Ħarsu lejn …

+ Read More

Waqt li eluf ta’ nies kienu qed jipprotestaw …

Waqt li eluf ta’ nies kienu qed jipprotestaw …

Waqt li l-protesta biex inkunu nafu l-verità kienet waslet fin-naħa ta’ fuq ta’ Triq ir-Repubblika, kien hemm xi wħud li waqfu jirriflettu maġenb dik li tat ħajjitha biex tiddefendi l-verità. Kemm aħna midjunin lejha imma fl-istess ħin ma nistgħux inpattulha ta’ li għamlet.

Messaġġ mingħand Maria Efimova

Messaġġ mingħand Maria Efimova

Din hi traduzzjoni ta’ messaġġ ta’ Maria Efimova li nstama’ waqt il-Manifestazzjoni għall-Ġustizzja u l-Verità l-bieraħ fil-Belt Valletta: Għeżież #occupyjustice, Awturi u intom ilkoll li ngħaqadtu magħhom illum, Huwa ta unur kbir għalija li nindirizzakom. Sinċerament kienet tkun ix-xewqa tiegħi li nkun fostkom. Nammira ħafna l-kuraġġ u l-perseveranza tagħkom intom u taqbżu biex tiddefendu lil …

+ Read More

Is-sigrieti li riedu jostru

Is-sigrieti li riedu jostru

Ir-regoli dwar il-kunfidenzjalità saru biex jagħtu kenn lin-negozji mill-aġir abbużiv tal-kompetituri tagħhom. Ċertament ma sarux biex jagħtu kenn lill-kriminali u biex jostru l-kriminalità tagħhom. Jekk dokumenti ta’ sid ta’ negozju jinsterqu u jiġu mgħoddija lill-kompetitur tiegħu jew imkella jixxandru pubblikament, ikun seħħ ir-reat ta’ spjunaġġ industrijali u sid in-negozju jkollu kull dritt li jilmenta. M’għandniex …

+ Read More

Xi ħadd mis-CID avża minn qabel lill-aħwa Degiorgio bl-arrest tagħhom – Għejjun

Xi ħadd mis-CID avża minn qabel lill-aħwa Degiorgio bl-arrest tagħhom – Għejjun

Għandi nformazzjoni li l-Pulizija taf min hu dak li widdeb lill-allegati assassini ta’ Daphne Caruana Galizia dwar l-arrest tagħhom qabel dawn ġew arrestati. Il-ħsieb ta’ min kellimhom kien li jwiddibhom biex, qabel l-arrest tagħhom, jeħilsu minn kull prova li setgħet tinkriminahom, bħal per eżempju l-mobile phones. Jidher li l-Pulizija saret taf li għamel din it-twiddiba …

+ Read More

Miċħuda l-libertà proviżorja għal Ali Sadr. Is-smiegħ tal-każ għas-16 ta’ Mejju.

Miċħuda l-libertà proviżorja għal Ali Sadr. Is-smiegħ tal-każ għas-16 ta’ Mejju.

Il-Qorti Federali tal-Istati Uniti ċaħdet it-talba Ali Sadr sabiex jingħata l-iberta proviżorja sakemm jintemm is-smiegħ tal-proċeduri li saru kontriħ dwar frodi bankarja u ksur ta’ sanzjonijiet. L-avukat ta’ Ali Sadr stqarrew li l-awtoritajiet Maltin kienu ċċertifikaw li Ali Sadr ma kien taħt ebda suspett minħabba l-ħidma tiegħu fil-Pilatus Bank. Iżda minkejja dan, il-qorti Amerikana iddeċidiet …

+ Read More

‘Abandon ship’

‘Abandon ship’

Diversi diretturi bdew jirriżenjaw mill-karigi tagħhom fil-Pilatus Bank. Il-‘persuna kompetenti’ li qed tmexxi l-bank bħalissa għadha kif ippreżentat ir-riżenja tad-direttur Joseph Jerry Liow-Yune-Loy quddiem l-MFSA. Dan id-direttur irriżenja.   Din tista’ tkun opportunità mitlufa – jew forsi għad hemm iċ-ċans li dan iseħħ – biex xi ħadd jistaqsi lis-Sur Liow-Yune-Loy meta sar jaf li s-sid …

+ Read More

Il-Kapitali tal-Kultura Olandiża taqta’ kull kuntatt mal-Belt Valletta. Tgħid li l-organizzaturi tal-V18 “imminaw il-valuri tat-titlu ta’ Kapitali Ewropea tal-Kultura”

Il-Kapitali tal-Kultura Olandiża taqta’ kull kuntatt mal-Belt Valletta. Tgħid li l-organizzaturi tal-V18 “imminaw il-valuri tat-titlu ta’ Kapitali Ewropea tal-Kultura”

Malta mhix l-unika Kapitali Ewropea tal-Kultura għall-2018. Il-belt l-oħra hija Leeuwarden fl-Olanda. F’intervista mal-akbar aġenzija tal-aħbarijiet Olandiża NOS, id-direttur tagħha Tjeerd van Bekkum qal li l-kumitat li jmexxi mhux qed jibgħat aktar rappreżentanti uffiċjali lejn Malta. Il-Fondazzjoni Leeuwarden-Fryslân LF2018 (l-ewkivalenti tal-V18) issospendiet kull koperazzjoni mal-imsieħba tagħha f’Malta. Waqqfet ukoll l-inviti kollha li kienu qed jintbagħtu …

+ Read More